Zastupitelé schválili mírné omezení hlučných činností v neděli a o svátcích

PŘÍBRAM – Na červnovém zasedání zastupitelstva vedení města předložilo návrh vyhlášky omezující hlučné činnosti, jako jsou například sekání trávy nebo řezání dřeva na cirkulárce a podobně. S návrhem na tuto vyhlášku přišla na květnovém zasedání zastupitelka Jarmila Potůčková (KSČM) na základě podnětu od občanů ze Zdaboře.

Podle jejích slov v této části města někteří sousedé v neděli od časných ranních hodin právě sečou trávu nebo řežou dřevo a podobně. Nicméně jak podotkli někteří zastupitelé, tak pro mnohé lidi je právě víkend dobou, kdy se mohou naplno věnovat údržbě svých pozemků a nemovitostí, protože přes týden pro pracovní vytíženost na to nemají čas. „Snažili jsme se skloubit dvě protichůdné potřeby. Jednak pracovat na zahradě a u toho dělat nějaký hluk a zároveň potřebu být v klidu a odpočívat. Konzultovali jsme to i s předsedy osadních výborů, kteří se v obecné rovině vyslovili pro podporu, vyjma osadního výboru Bytíz, který byl kategoricky proti,“ uvedl v diskuzi k návrhu vyhlášky starosta Jan Konvalinka (ANO).

Nicméně návrh, který vedení města předložilo, se zdál zastupitelům příliš komplikovaný, protože obsahoval několik časových úseků, kdy by se v neděli smělo sekat či řezat a kdy zase ne. Navíc jiná pravidla návrh měl pro dny, které jsou státním svátkem. Do toho se ještě zapojila s připomínkou zastupitelka za Šanci pro Příbram Dagmar Říhová, jež připomněla, že vyhláška by se neměla zabývat jen pilami a sekačkami, ale že o víkendech cvičí například i děti na hudební nástroje, což zase vytváří hluk třeba v panelových domech. Radní Petr Rotter (ANO) proto podal návrh na úplný zákaz hlučných činností v neděli a o svátcích, na to ale někteří zastupitelé argumentovali výše zmíněnou připomínkou, že někteří lidé na tyto činnosti v týdnu nemají čas. „Jiná pravidla pro neděli a jiná pro svátek mi připomínají zmatek, který vládne o svátcích, kdy nevím, o kterém mají obchody otevřeno a o kterém ne,“ dodal zastupitel Jan Cikler (TOP 09) a podal svůj návrh, v němž požadoval omezení v neděli i o svátcích v době od 6 ráno do 10 hdoin dopoledne a od 18 hodin večer do 22. hodiny, od které až do šesté ranní platí noční klid. Výjimka platí v tyto dny pouze v případě havárie či kalamitního stavu. Tento návrh byl nakonec 18 hlasy přijat.

Zastupitelé za Šanci Dagmat Říhová a Vladimír Král, kteří pro vyhlášku nehlasovali, ještě připomněli, že u několika vyhlášek (např. zákaz pití alkoholu na veřejnosti, či zákaz zábavní pyrotechniky mimo povolené dny) je prakticky nemožné vymoci nějaké sankce za jejich porušení.

Komentáře