KDU- ČSL Příbram odmítá další vyvádění zisků z prodejů vltavské a podbrdské vody do Francie

Čistička odpadních vod Příbram

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

V případě úspěšné volby KDU-ČSL do zastupitelstva města ve volbách 2022, budou naši kandidáti prosazovat, ukončení smluvního vztahu Města Příbram s 1. SčV a.s.  koncernu Veolia, na provozování příbramské vodohospodářské infrastruktury. Zahájíme veškeré právní kroky k ukončení stávajícího provozního modelu. K tomuto bodu našeho volebního programu nás vedou následující skutečnosti:

  1. Voda není zboží, je veřejným statkem. Proto prosazujeme, aby byl prodej vody z místních přírodních zdrojů byl nastaven v zájmu příbramských občanů a nikoliv v zájmu nadnárodní finanční skupiny. Přesně podle hesla kdo platí, tomu to má voda sloužit.
  2. Uvedený krok umožní Městu Příbram, aby se ucházelo o finanční zdroje z prostředků Evropské unie (stávající model tuto věc neumožňuje). A nově získané zdroje následně investovat do vodohospodářského majetku Příbrami.
  3. Voda je pro město Příbram tím, čím je krev pro člověka. Nemá-li město v rukou správu vody, peněžní toky a zisky z prodeje vody, pak je bohužel závislé na cizích korporaci a naši občané nejsou svobodní.
  4. Všechny náklady spojené s výrobou vody zaplatí nakonec pouze odběratelé- občané Příbrami a okolních obcí. Prodej vody proto musí být nastaven v jejich zájmu, tak jak tomu bylo v minulých generacích.
  5. Musí platit princip, že co se od příbramských odběratelů za vodu vybere, musí skončit zpět v příbramském vodárenství a nikoliv v cizině.

 

V letech 2010 – 2022 odteklo z České republiky cca 30 miliard korun zisku z vodného a stočného, přičemž většina těchto financí skončila na účtech zahraničních vlastníků vodárenských společností. V těchto miliardách jsou také desítky milionů korun, které zaplatili příbramští občané v ceně vody.

Události posledních let jasně ukazují, že být vlastníkem infrastrukturního vodohospodářského majetku již nestačí. Město Příbram musí opětně získat kontrolou nad peněžními toky z prodeje brdské a vltavské vody. A výnosy z jejich prodeje následně vracet do místního vodárenství.

 

Mgr. Josef Vacek

KDU-ČSL Příbram

Komentáře