Zastupitelé dnes projednají rozpočet města nebo vstup do destinační společnosti

Budova bývalého ředitelství Rudných dolů

PŘÍBRAM – Letošní poslední zastupitelstvo se sejde dnes v 16 hodin. Na programu má „pouhých“ dvacet bodů. Ty nejdůležitější jsou rozpočet města pro příští rok a schválení vstupu do Destinační společnosti Brdy.

U obou bodů se ale dá očekávat poměrně živá diskuze. U vstupu do destinační společnosti se navíc situace pro Příbram poněkud zkomplikovala, protože do ní odmítl vstoupit například Rožmitál pod Třemšínem a svou účast zatím pozdržely i Jince. Navíc v pátek oznámilo Ekologické centrum Orlov, že založilo Destinační agenturu Brdy, která bude mít de facto stejnou náplň práce a dá se předpokládat, že se bude ucházet o peníze ze stejných fondů jako Destinační společnost Brdy, do které by mělo město dnes po schválení zastupiteli vstoupit.

Program dnešního jednání zastupitelstva:

 1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
 2. Opakovaná žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram
 3. Návrh rozpočtu na rok 2017
 4. Schválení vstupu města Příbram do Destinační společnosti Brdy
 5. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2017
 6. Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města na rok 2017
 7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
 8. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2017
 9. Dar pro město Příbram s určením pro JSDHO Příbram – Březové Hory
 10. Darování stanic Tísňové péče Areíon Životu – 90, spolek
 11. Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram, o.s.
 12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1106/37 v k. ú. Příbram
 13. Návrh na revokaci usnesení č. 86/2014/ZM a č. 88/2014/ZM ze dne 5. 12. 2014
 14. Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky
 15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 70 m2 v katastrálním území Kozičín
 16. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 754/1 v katastrálním území Lazec
 17. Návrh na směnu části pozemku p. č. 515/93 o vým. cca 12 m2 za pozemek p. č. 515/138 vše v katastrálním území Březové Hory
 18. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 4. 12. 2003
 19. Různé
 20. Diskuse, interpelace, závěr

Komentáře