Zastupitelé dnes projednají budoucnost heren nebo žádosti o půjčky z FOM

PŘÍBRAM – Dnes odpoledne se opět sejdou příbramští zastupitelé. Na programu mají necelé tři desítky bodů. Nezajímavější z nich jsou návrh vyhlášky stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry a vyhlášení prvního kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu  města Příbram pro letošní rok. 

Zasedání začíná tradičně v 16 hodin v jednacím sále města v bývalé budově ředitelství Rudných dolů.

PROGRAM 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBRAM:

 1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
 2. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu
 3. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry
 4. Návrhy zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací města Příbram
 1. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017
 1. Informace o odstoupení pana Jaroslava Hviždě z funkce člena OV Žežice a návrh na jmenování nového člena pana Petra Kasy
 1. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016 do 31.12.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
 1. Rezignace na funkci člena Kontrolního výboru ZM
 2. Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram
 1. Žádost p. Martina Rozmajzla o odprodej bytu č. 16 v Příbrami III, ul. Milínská č. p. 109
 1. Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 759/MěRK/2016
 2. Nabídka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 447, k. ú. Liha
 3. Souhlasné prohlášení vztahující se ke kupní smlouvě ze dne 10.08.2016 týkající se prodeje pozemku p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram
 4. Žádost o prodej pozemku p. č. 2731/186 v katastrálním území Příbram
 5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 13 m2 zcelkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram
 6. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 38 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram
 7. Žádost o prodej části pozemku p. č. 249/77 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 2460 m2 v k. ú. Kozičín
 8. Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram
 9. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 78 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
 10. Žádost o prodej části pozemku p. č. 85/115, pozemku p. č. 85/209 a části pozemku p. č. 79/1 vše v k. ú. Zdaboř
 11. Žádost o prodej pozemku p. č. 4533 v k. ú. Příbram
 12. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
 13. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
 14. Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č . 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
 15. Prodej pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX, a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 V Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram, a to jako celku
 16. Různé
 17. Diskuse, interpelace, závěr

 

Komentáře