Zahájení opravy mostu u Dolejší Obory omezí dopravu směrem do centra

PŘÍBRAM – V polovině června předalo Ředitelství silnic a dálníci staveniště zhotoviteli společnosti N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., která opraví most ev.č. 66-006 u Dolejší Obory na silnici I/66. Podle ŘSD je vše připraveno, aby bylo možné v pondělí 5. července postavit dopravně inženýrské opatření a zahájit práce samotné.

„Prořízneme nálety, budeme provádět vrtání zápor pro pažení, vrtání prostupu pro odvodnění opěr, osazovat dočasná betonová svodidla, frézovat asfaltové souvrství a koncem příštího týdne již začneme s bouráním mostní konstrukce,“ říká Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

V počáteční fázi musí řidiči počítat s omezením na výjezdu z okružní křižovatky směrem do Plzeňské ulice. „Doprava přes most bude vedena pouze jednosměrně a to ve směru z Plzeňské ulice na okružní křižovatku. Směrem na Milín a centrum města bude doprava vedena po značených objízdných trasách,“ vysvětluje Martin Buček.

Zmíněné práce omezí provoz veškeré autobusové dopravy, jejíž trasa je běžně vedena z kruhového objezdu směrem na náměstí T. G. Masaryka a dále do Jiráskových sadů. Po dobu uzavírky pojedou linky MHD obousměrně po objízdné trase ulicí Evropskou a Jineckou. Nebudou obslouženy zastávky „Příbram, nám. T. G. M.“ a „Příbram, Jiráskovy sady“. Náhradní zastávka bude zastávka „Příbram, Fibichova“.

Výluky a změny tras autobusových spojů z Příbrami do Prahy po dobu oprav najdete ZDE.

Komentáře