Začalo zjišťování názorů veřejnosti na možnou podobu náměstí J. A. Alise.

BŘEZOVÉ HORY – Rada  města Příbram schválila na svém zasedání v březnu záměr provést celkovou rekonstrukci březohorského náměstí J. A. Alise na základě architektonické soutěže.

Zároveň odsouhlasila s tím související první kroky, do nichž budou kromě příslušných odborů městského úřadu zainteresovaní i občané, proto tento týden zahájili výzkumníci společnosti Agora CE šetření názorů veřejnosti na možnou podobu náměstí J. A. Alise.

V první části provedou hloubkové rozhovory s několika desítkami lidí (zástupci soukromé sféry, neziskového sektoru/spolků, institucí a občanů), v průběhu dalších měsíců pak dotazníková šetření hlavně mezi občany na Březových Horách. Ta by měla mít podobu dotazníků distribuovaných do schránek či možnosti elektronického vyplňování, a to včetně tzv. pocitových map.

Dle informací z radnice město plánuje vypsání architektonické soutěže ve 2. polovině letošního roku, její výsledky chce vedení znát v 1. polovině roku 2021. „Všechna potřebná povolení ke stavbě bychom měli mít vyřízená na podzim roku 2022, kdy také předpokládáme zahájení stavebních prací,” napsal nám starosta Jan Konvalinka.

Komentáře