Významná evropská restaurátorská společnost zpracovala pro Hornické muzeum Příbram kopie historických předmětů

Zástupci firmy Haber & Brandner z Regensburgu s ředitelem Hornického muzea Josefem Velflem. Foto: Hornické muzeum Příbram

PŘÍBRAM – Hornické muzeum Příbram navštívili v těchto dnech zástupci firmy Haber & Brandner z Regensburgu v SRN, jedné z nejvýznamnějších evropských  restaurátorských a konzervátorských společností specializujících se na restaurování historických předmětů z kovu, ale i na výrobu jejich replik a další činnosti.

Portfolio společnosti zahrnuje mimo jiné realizace interiérových i exteriérových plastik, dobového osvětlení, výzdobu kostelů, hradů a zámků, rekonstrukce technických památek či tvorbu kopií uměleckých předmětů pomocí 3D skenování. Výsledky její práce jsou k vidění po celém světě, a to i v těch nejprestižnějších muzeích, galeriích a jiných institucích.

„S touto firmou, která patří k absolutní špičce ve svém oboru v Evropě, navázalo Hornické muzeum Příbram spolupráci již před řadou let. V současné době připravila společnost pro příbramské muzeum zhotovení kopií stříbrných švancar vytvořených při příležitosti oslav dosažení světového rekordu 1000 m svislé hloubky na dole Vojtěch roku 1875. Tyto předměty budou následně využity k výstavním a edukačním účelům,“ říká ředitel příbramského muzea Josef Velfl.

Při návštěvě Příbrami předvedl Artur Huber, jednatel společnosti Haber & Brandner, řediteli hornického muzea Josefu Velflovi model uměleckých replik vytvořený pomocí 3D technologie. Jejich finální podoba bude k vidění v muzeu v příští turistické sezóně.

Spolupráci se společností Haber & Brandner se podařilo navázat díky kontaktům s Německým hornickým muzeem v Bochumi, do jehož časopisu Der Anschnitt Hornické muzeum Příbram každoročně přispívá studiemi z oblasti historie hornictví a pro toto periodikum také zpracovává předmětnou bibliografii za celou Českou republiku. „Přímo v Bochumi se navíc příbramské muzeum nedávno prezentovalo putovní výstavou s názvem Z historie drátěných těžních lan, která tam zanechala velký ohlas,“ dodal Josef Velfl s tím, že již nyní Hornické muzeum Příbram připravuje další projekty spolupráce s Německým hornickým muzeem Bochum a také společností Haber & Brandner.

Komentáře