Do konce měsíce lze ještě nominovat osobnosti na Cenu města Příbrami

Bývalá ředitelka Galerie Františka Drtikola Hana Ročńáková přebíra cenu z rukou starosty Příbrami. Foto: Martin Andrle

PŘÍBRAM – Město oznámilo, že nominace pro Cenu města Příbrami jsou stále otevřené a mohou být podávány do konce listopadu. Toto ocenění, udělované již počtvrté, slouží k ocenění osobností za jejich přínos k rozvoji města a šíření jeho dobrého jména.

Veřejnost má možnost navrhnout kandidáty, a to buď jednotlivce nebo kolektivy, kteří se významně zasloužili o prosperitu Příbrami. Nominace můžou být podávány elektronicky pomocí formuláře dostupného na adrese https://1url.cz/9uk2A, který je možné stáhnout, vyplnit a odeslat e-mailem na adresu: cenamesta@pribram.eu. Alternativně lze formulář odevzdat i fyzicky v Informačním centru v Pražské ulici, kde pracovnice centra poskytnou potřebnou pomoc.

Starosta města Jan Konvalinka zdůrazňuje, že nominace mohou být opakované a v případě neúspěchu v minulých ročnících je možné znovu navrhnout stejného kandidáta. Odborná komise složená z představitelů příbramské kultury, sportu, sociální oblasti, a zástupce města poté vybere jednoho či více kandidátů, kteří budou následně schváleni zastupiteli.

Dosavadní laureáti Ceny města Příbrami zahrnují v roce 2021 Hanu Ročňákovou, Josefa Velfla a Antonína Dvořáka III. (in memoriam). V letech 2022 a 2023 byla oceněna jediná osobnost – v roce 2022 Jiří Dohnal a v roce 2023 Ján Chvalník. Tato prestižní cena si klade za cíl ocenit a motivovat ty, kteří svým úsilím přispívají k pozitivnímu rozvoji města Příbram.

Pro více informací o nominacích a Ceně města Příbrami můžete navštívit oficiální webové stránky města nebo kontaktovat Informační centrum v Pražské ulici.

Cena města Příbram. Foto: František Gahler

Komentáře