Vývoj kolem kvality pitné vody

PŘÍBRAM – V pátek 1. SčV informovala o situaci, kdy z důvodu extrémních srážek koncem minulého týdne došlo na úpravně vody Hvězdička k zhoršení kvality přitékající surové vody.

Pro rychlejší obnovu vody a zlepšení výsledné kvality vody byl už v pátek výkon úpravny vody Hvězdička omezený a od soboty je v provozu úpravna vody Hatě. Kvalita vyráběné vody z ÚV Hatě i z ÚV Kozičín byla během víkendu a i nyní je plně vyhovující.

V pátek a přes víkend se podařilo provoz úpravny Hvězdička vody stabilizovat a výrazně zlepšit kvalitu dodávané pitné vody a to přesto, že kvalita přitékající surové vody z nádrže Octárna zůstává nadále velice zhoršená a zatím se nelepší.

Dle výsledků provozních analýz zůstává v upravené vodě již jen mírně zvýšený obsah přírodních organických látek (ukazatel CHSK -Mn činil 4,72 mg/l). Koncentrace hliníku je již vyhovující – zjištěno 0,07 mg/l a také vizuálně je již barva vody lepší. Voda je také stále řádně hygienicky zabezpečována a proto by mělo být možné ji bez rizika běžně používat.

„Ráno byly odebrány vzorky vody k analýzey do laboratoře a o výsledcích Vás budeme informovat. Během dnešního dne budou prováděna další optimalizační opatření na úpravně vody. Dále bude ode dneška postupně prováděno odkalování a proplach koncových částí vodovodní sítě v Příbrami II, PB IX, PB III – Březnické ulici a Dubně pro zajištění rychlejší obměny vody,“ uvedl  Petr Vašek, specialista – technolog vody.

Komentáře