Vydávání občanských průkazů v době voleb v Příbrami

Budova městského úřadu v ulici Gen. R. Tesaříka v Příbrami

PŘÍBRAM – Ve dnech voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. října bude zajištěna služba na Městském úřadu Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na 1 měsíc).

V souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram si voliči budou moci zařídit propadlý, znehodnocený či propadlý občanský průkaz v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin v budově úřadu v ulici Gen. R. Tesaříka 19, naproti Sokolovně v 1. patře na odděkení občanských průkazů a cestovních dokladů. Telefonické spojení: 318 402 587 a odd. evidence obyvatel – ohlašovna – tel. 318 402 584.

K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, předloží občan 2 současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz (při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100 Kč).

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

· v pátek 9. října 2020 od 14 do 22 hodin a

· v sobotu 10. října 2020 od 8 do 14 hodin.

Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek 2. října a v případě konání II. kola voleb do Senátu v pátek 9. října nejpozději do 21.30 hodin a v sobotu 3. října a v případě konání II. kola voleb do Senátu v sobotu 10. října 2020 do 13.30 hodin.

Komentáře