Všechna sledovaná koupaliště mají podle hygieniků dobré výsledky

Koupaliště v Jincích.

PŘÍBRAMSKO – Prázdniny jsou už téměř v polovině a vedra přímo vybízejí k návštěvě koupališť a vodním radovánkám. Na Příbramsku jsou zprovozněna všechna sledovaná a kontrolovaná přírodní koupaliště a podle posledních provedených rozborů je situace velice příznivá.

Pod hygieniků výrazně teplé počasí jak na konci června, tak i ve druhé polovině července kvalitu vod zatím významně neovlivnily. „Dny s tropickými teplotami a bezoblačné slunečné počasí jsou většinou spouštěčem pro růst fytoplanktonu, což se pak projeví i na zhoršené kvalitě vody, letošní sezóna se zatím vyvíjí příznivě,“ uvádí na svých stránkách krajské hygienická stanice vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Příbram Luboš Mandík .

Na většině sledovaných lokalit je kvalita vody hodnocená stupněm 1, pouze na několika přírodních koupalištích hygienici zaznamenali mírně zhoršenou vodu. Konkrétně se jedná o, Nový rybník v Příbrami a Pilský rybník u městečka Sedlec-Prčice.  „Právě na těchto lokalitách došlo k rozvoji fytoplanktonu a voda má sníženou průhlednost. Podstatnou část fytoplanktonu tvoří řasy, obsahy sinic jsou zatím zanedbatelné,“ dodává Mandík.

Další kolo kontrol na většině sledovaných koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě se uskuteční v týdnu od 29. července. Aktuální výsledky pro veřejnost budou k dispozici na webových stránkách naší hygienické stanice (www.khsstc.cz) pod odkazem „koupaliště“.

Komentáře