Vojenské lesy žádají návštěvníky Brd, aby respektovali dopravní pravidla

parkoviště v Orlově

BRDY – Vojenské lesy a statky (VLS) žádají návštěvníky chráněné krajinné oblasti Brdy, aby na svých cestách do přírody respektovali při parkování dopravní předpisy a využívali v maximální míře především návštěvnické odstavné plochy, které jsou za tímto účelem na okrajích této přírodní oblasti zřízeny.

Státní podnik tak reaguje na problémy, které zvýšená návštěvnost největšího středočeského pohoří v době pandemie COVID -19 přináší podbrdským obcím, složkám integrovaného záchranného systému i VLS jako správci této lokality.

Vojenské lesy, které v Brdech hospodaří, v této souvislosti vyzývají veřejnost, aby pro výpravy do této přírodní lokality využívaly především značené parkovací kapacity. Jednou z možností je parkoviště na Kolvíně nad obcí Skořice, které vedle desítek parkovacích míst pro osobní vozy disponuje také odstavnými místy pro autobusy, či dobíjecí stanicí pro elektrokola. Další odstavné plochy najde veřejnost nad obcí Těně v lokalitě U Brodu, na středočeské straně pohoří pak v Orlově u Příbrami, v Lázu či v Nepomuku. Část parkovacích kapacit pak spravují na svém území některé podbrdské obce, například Obecnice nebo Strašice.

„Brdy se staly v současné situaci, stejně jako další horské oblasti, vyhledávanou víkendovou výletní destinací. Díky jejich strategické poloze v blízkosti Prahy je o ně v současnosti enormní zájem, který je pochopitelný. Turisty a sportovce u nás vidíme rádi, chápeme, že pobyt v přírodě je v současnosti ideální volnočasovou aktivitou. Chceme ale požádat všechny návštěvníky o maximální ohleduplnost – k přírodě, k těm, kteří zde pracují a působí, ale především k místním obyvatelům. Prosíme, aby v maximální možné míře využívaly všechny návštěvnické odstavné plochy a nesnižovali jejich kapacitu špatným parkováním,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.

Jak dodal, odstavné plochy najdou návštěvníci v mobilní mapové aplikaci, kterou pro návštěvníky Vojenské lesy vytvořily a je ke stažení zdarma (pro Android ZDE, pro iOS ZDE), zaneseny jsou také v nejrozšířenějších mapových aplikacích, například v navigačním systému mapy.cz.

Podle ředitele Krále špatné parkování spojené se zvýšeným návštěvnickým zájmem o Brdy komplikuje život lesníkům, záchranným složkám, které potřebují do přírodní oblasti volný průjezd, hlavní zátěž však nesou především obyvatelé obcí na okraji chránění krajinné oblasti. Například v Zaječově radnice každý víkend řeší problémy spojené s desítkami odstavených vozů návštěvníků na svém území. Část turistů přitom nerespektuje dopravní značení, silniční pravidla, nebo parkuje na veřejné zeleni, či na soukromých pozemcích obyvatel.

Navýšení návštěvnických parkovacích kapacit je v krátkodobém horizontu obtížně realizovatelné. VLS v těchto lokalitách nedisponují vhodnými plochami pro rychlé řešení, budování parkovišť by vyžadovalo čas. Navíc by efektivita takových investic byla diskutabilní, protože dlouhodobé zkušenosti ukazují, že v běžných turistických sezónách je stávající kapacita návštěvnických parkovacích ploch v Brdech dostačující.

Komentáře