Voda v Sedlčanech bude zřejmě dražší až o 15 korun

SEDLČANY – Zdražování energií se v poslední době skloňuje ve všech pádech a lidé si zřejmě připlatí i za vodu. Důvodem je nová vyhláška Ministerstva zemědělství, která ukládá obcím promítnout veškeré náklady na údržbu vodohospodářského majetku do ceny.

„Bohužel jsem od státu dostali další „dárek“, kdy Ministerstvo zemědělství novelizovalo vyhlášku o závazném způsobu výpočtu výše financí do fondu financování obnovy vodárenské infrastruktury, podle které je nově od příštího roku tyto prostředku v plné výši buď promítnout do nájemného za vodohospodářský majetek, kdy je ale provozovatel započítá do koncové ceny vody a pokud se do té ceny nepromítne celá ta povinná částka, tak musíme část peněz uložit na zvláštní účet, z nějž se budou opravy vodohospodářské infrastruktury financovat,“ vysvětluje sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Pro příští rok tak částka na obnovu pro Sedlčany vychází na 9,9 miliónů korun. „Do letošní ceny jsme promítali částku zhruba o sedm milionů a dvě stě tisíc korun nižší,“ dodává.

Ovšem podle jeho slov ani deponování peněz na speciálním účtu, z nějž mohou být použity jen na obnovu vodohospodářského majetku města, není šťastným řešením, zvlášť při současné úrovni inflace, kdy peníze na účtu budou ztrácet hodnotu. „Rada města se rozhodla udělat kompromis, který ale i tak bude znamenat výrazné zvýšení ceny vodného a stočného, kdy se ale do ní promítne jen část nákladů a část prostředků alokujeme na tom zvláštním účtu pro obnovu,“ poodhalil záměr města starosta. O toho se pak bude navrhovat konečná cena vody pro odběratel od 1. SčV, která vodohospodářský majetek města spravuje.

Celkově město pro rok 2022 navrhuje provozovateli, tedy 1. SčV, nájemné u vodného 2 770 000 Kč a u stočného 4 150 000 Kč. „Konečnou kalkulaci to ovlivní tak, že cena se dostane na hranici stokoruny za metr krychlový vody včetně DPH. A k tomu ještě tři miliony korun budeme muset z rozpočtu města pro příští rok dávat na ten zvláštní účet,“ shrnul situaci Miroslav Holzel s tím, že pokud by se do ceny promítla celá výše nájemného, tak by cena stoupla až na částku 110 korun.

Ovšem výše celkové ceny bude záležet také na tom, jak do ní 1. SčV promítne růst cen energií, chemikálií na úpravu vody a dalších nákladů s provozem vodohospodářské infrastruktury spojených. Nyní kubík vody v Sedlčanech stojí 84, 45 Kč, takže nárůst vedení města předpokládá zhruba o 15 korun.

Komentáře