Václav Dvořák: Současné dění pohledem daňového poradce

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme názor ekonoma Václava Dvořáka na v současnosti schvalovaný daňový balíček .

Před několika dny skončilo daňové (a tudíž i rozpočtové) drama v Senátu. Nyní se pře-sune do Poslanecké sněmovny, kde se dohraje poslední třetina tohoto spektáklu. Dovolte mi jako ekonomovi a daňovému poradci situaci okomentovat. Koho ekonomika nezajímá (a možná se domnívá, že peníze rostou na stromech), ať raději dále nečte.

Daňovým změnám dominuje snížení základu daně zaměstnanců ze superhrubé mzdy (SHM) na hrubou mzdu a úprava osobní slevy na daní. Připojím kousek historie. SHM máme od roku 2008. U zaměstnanců je od té doby základem pro výpočet daně SHM, tedy i pojistné hrazené zaměstnavatelem. U OSVČ se od tohoto roku přestaly uznávat jako daňově uznatelné platby soc. a zdr. pojistného, čímž se jim také zvedl základ daně. Zrušila se ale 4 daňová pásma fyzických osob (v nejvyšším se danilo 32 %) a zavedla se jednotná sazba 15 %. Také se 3,5x zvedla osobní sleva na dani na současných 24.840 Kč. Byla to komplexní změna, která řešila zaměstnance, OSVČ i dopady do příjmů státu. Zrušení SHM by opět měla být komplexní změna, pamatující na zaměstnance, OSVČ i státní rozpočet.

Vláda do Sněmovny žádný návrh nepředložila, s tím přišel Andrej Babiš jako poslanec. Navrhl zrušit SHM a ponechat sazbu daně 15 %. Až příjem nad 140.000/měs. by se danil sazbou 23 %. Zaměstnancům se tím asi o ¼ sníží míra zdanění. V režimu „zaměstnanců“ se ale zdaňují i příjmy politiků: ministrů, poslanců, starostů…. Ti chudší pocítí malou úlevu – u příjmu 20.000/měs ušetří asi 1.000 Kč. Čím vyšší příjem, tím ušetří více – u příjmu 140.000 to je k 8.000 Kč. Zásek do veřejných rozpočtů bude kolem 100 miliard ročně. Bude to řešeno vyšším zadlužením, stát na takové rozdávání nemá zdroje. Návrh Pirátů na zvýšení osobní slevy na dani by připravil rozpočet ročně o dalších 30 miliard. Jejich návrh ale měl logiku, protože tato sleva se 13 let nevalorizovala. Změny mají povahu pouhého rozdávání na dluh.

V Senátu byl poslanecký návrh jen drobně upraven snížením slevy na dani a Sněmovna jeho návrh jistě přijme. Rozpočet tak přijde příští rok v důsledku těchto změn o 100 miliard, další rok o 120 miliard (zvýší se sleva na dani). Hnutí ANO pomohou zejména poslanci ODS. Ministryně financí již dříve předložila do Sněmovny návrh rozpočtu s deficitem 320 miliard, ale bez dopadu daňových změn. Celkem tedy bude navrhovaný schodek veřejných rozpočtů v příštím roce 420 miliard. Je celkem jedno, jaké budou kompenzace obcím a krajům, protože oč větší budou tyto kompenzace, o to bude větší dluh státu, což je dluh všech občanů.

Bude pro mne velmi zajímavé, jak se postaví poslanci ODS k rozpočtu, který doposud kritizovali za jeho deficit. Nyní jej pomohli výrazně navýšit. Jako tragické vidím to, že se v době krize bude pomáhat zejména bohatým. Přilepšuje se jen jedné skupině občanů – za-městnancům. Zákonodárci byli v obrovském střetu zájmů. Rozhodovali mezi vlastním pro-spěchem (bude značný) a krocením státního dluhu. Výsledek nechť každý posoudí sám.

Věřím, že se většině zaměstnanců budou změny líbit – zvýší se jim čistý příjem. Zkuste si ale představit, že poletíte letadlem. Majitel letadla řeší, zda věnuje finance na nutnou opravu motorů, nebo je dá do pohodlnějších sedaček. Pasažéři o problému s motory nevědí – stejně jako málokdo řeší státní finance. Pohodlnější sedačky ale ocení, a proto se investuje do seda-ček, zatímco motory chřadnou. Chtěli byste tímto letadlem letět?

Tím letadlem je Česká republika, my jsme pasažéři, a nemělo by nám být jedno, v jakém stavu naše letadlo je. Jednou z praktik politiků jsou lži a polopravdy. AB nám vykládá, v jak skvělém stavu máme státní finance a že patříme mezi top. Už ale neřekne, že jsme v průběhu podzimu seskočili v EU o příčku níže. Navíc účelově mluví o jediném (byť důležitém) kritériu (poměr dluhu k HDP). Ale máme spoustu kritérií hodnocení ekonomiky. Např. Německo je asi 2x zadluženější než ČR, a má přitom mnohem lepší ekonomické hodnocení (rating).

Zmíním ještě jednu manipulativní polopravdu. V těchto dnech mi do schránky přišel plá-tek ANO „Silné Česko“ (ANO zahájilo volební kampaň). Tam se Alena Schillerová mj. chlubí tím, že se pro rok 2021 nezvýší platy politiků. Jak je ale uvedeno výše – poslanci si přijdou k mnoha tisícům navíc jen tím, jakou schválili změnu zdanění.

Uvědomuji si, že je tento článek nepříjemně dlouhý. A to velice zjednodušuji. Vážení čtenáři, filtrujte zdravým selským rozumem to, co vám politici říkají. Většina politiků sleduje cíle, které zastírají, spoléhají se na to, že občané řadě věcí nerozumí. A rozdávají z cizího.

Na závěr: hodně zdraví a klidné Vánoce, lepší rok 2021.

Václav Dvořák

Komentáře