Voda na Orlíku se zlepšila

Orlická přehrada.

PŘÍBRAMSKO – Poslední odběr vzorků vody na sledovaných koupalištích potvrdil zlepšení situace na Orlické přehradě. Tam došlo oproti poslednímu vzorkování ke snížení obsahu sinic a chlorofylu. Průhlednost vody je více jak tři metry a voda byla na všech čtyřech koupacích místech hodnocena stupněm 1.

„Věřme, že současný charakter počasí tento příznivý vývoj udrží co nejdéle. Rovněž na nádrži Slapy, která je významnou a hojně navštěvovanou rekreačně oblastí, je kvalita vody výborná a na většině sledovaných míst je hodnocena stupněm 1. Mírné zhoršení bylo zaznamenáno pouze na lokalitě Županovice, kde byla kvalita vody ohodnocena stupněm 2. Voda v této koupací oblasti má vyšší obsah chlorofylu, způsobený zvýšeným množstvím fytoplanktonu, především řas. Neznamená to v žádném případě omezení pro koupající se osoby, voda má pouze sníženou průhlednost,“ uvedl k posledním výsledkům vedoucí odboru hygieny obecné a komunální příbramské pobočky krajské hygienické stanice Luboš Mandík.

Podobný stav panuje i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit. Pokud je na některých přírodních koupalištích kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené, jak již bylo výše uvedeno sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu. 

Komentáře