Vzrostl počet požárů v přírodním prostředí

1STŘEDNÍ ČECHY – Stejně jako v ostatních regionech i ve Středočeském kraji v těchto dnech hasiči zasahují u zvýšeného počtu požárů v přírodním prostředí. Jedná se především  o požáry polí, lesů, luk a travních porostů. Jejich nárůst je ovlivněný nejen sklizní zemědělské úrody, ale také dlouhodobým obdobím s malým množstvím dešťových srážek.

Ve Středočeském kraji za uplynulých 14 dní hasiči vyjížděli s celkem 347 vozidly k 69 požárům v přírodním prostředí. „Nejvíce zásahů registrujeme v zemědělsky aktivním Polabí, to znamená v okresech Mělník, Praha-východ, Nymburk a Mladá Boleslav. Hasiči při těchto zásazích uchránili hodnoty ve výši 23,4 milionu korun, převážně šlo o neposečené obilí. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří nedbalostní nebo úmyslné jednání osob, dále pak technické závady nebo výskyt cizího předmětu v zemědělských strojích, například vniknutí kamene do žacího ústrojí,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Mezi události s nejvyšší škodou se za uvedené období řadí požáry polí u obcí Úžice na Mělnicku, Mratín v okrese Praha-východ nebo Nepoměřice na Kutnohorsku a také požár kombajnu u Klučova na Kolínsku.

V tomto ohledu bylo nejnepříznivějším obdobím za posledních deset let léto roku 2015, kdy hasiči řešili za dva prázdninové měsíce celkem 568 požárů spojených se zásahy v lesních porostech a na polích. „Od 22. července do 20. srpna bylo dokonce na základě podnětu HZS Středočeského kraje vyhlášeno tehdejším hejtmanem tzv. období déletrvajícího sucha a s ním i plošný zákaz rozdělávání ohňů na celém území regionu,“ připomíná tehdejší opatření Gabriel.

Profesionálním i dobrovolným hasičům dnes při těchto typech zásahů velmi pomáhá nová technika určená právě k odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem. Jde o vozidla pořízená v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Technika pro IZS.

 

Komentáře