Věznice Příbram oslavila 70 let své existence otevřením brány pro veřejnost

Foto: Věznice Příbram

BYTÍZ – Věznice Příbram, která letos slaví 70 let od svého založení, přivítala v sobotu 10. června členy rodin a blízké osoby příslušníků a zaměstnanců. Tato výjimečná příležitost umožnila návštěvníkům nahlédnout do oblastí, které jsou běžně nepřístupné, a ukázat jim část z nelehké, ale společensky žádoucí a odpovědné práce ve věznici.

Brány věznice byly otevřeny pro členy rodin od 10 do 17 hodin. Každý zájemce o návštěvu pracoviště musel předložit platný doklad a doložit svou oprávněnost vstupu. „Oprávněnost byla vázána na vazbu k pracovníkům věznice, jako je rodič, manžel, manželka, druh, syn, dcera nebo jiná blízká osoba. Vstupující osoby byly již předem nahlášené a schválené ředitelem věznice v souladu s vnitřními předpisy,“ uvedl tiskový mluvčí věznice Vladimír Rampas.

Po první kontrole a převzetí orientačního plánu se návštěvníci mohli podle svého zájmu prohlédnout zpřístupněné prostory tzv. nestřežené části věznice a připravené ukázky.
Pro děti byla připravena speciální zóna, kde si mohly vyrábět výrobky a jako odměnu dostaly upomínkový předmět vyrobený vězni. Také se zde nacházely různé hry a hračky. Návštěvníci se také mohli seznámit s výzbrojí a výstrojí, kde jim odborně a poutavě byly vysvětleny jednotlivé zbraně a prostředky používané k udržování pořádku a bezpečnosti, stejně jako nelegální předměty, které vězni dokážou vyrobit. „Na nádvoří byla vystavena vozidla, která vězeňská služba používá při přepravě vězňů, a návštěvníci si tak mohli například vyzkoušet sednout do eskortního autobusu nebo vozidla určeného k přepravě osob do zdravotnických zařízení nebo soudu,“ přiblížil možnosti prohlídky Vladimír Rampas. Během dne se opakovaly ukázky výcviku služebních psů za přítomnosti členů zásahové jednotky a odvážlivců z řad příchozích.

Pro osoby starší 15 let s platným dokladem totožnosti byla po řádné kontrole umožněna komentovaná prohlídka střežené části věznice. Trasa prohlídky zahrnovala bezpečnostní prvky při vstupu a průchodu do vnitřních částí věznice, vycházkové dvory, budovy oddělení pro výkon kázeňských trestů s celami určenými k výkonu trestu i pro zajištění bezpečnosti, návštěvní a prohlídkové místnosti, sportoviště pro vězněné osoby a venkovní prohlídku budov sloužících k ubytování vězňů a provozování zařízení (kuchyně, zdravotní středisko, sklady, dílny, školské vzdělávací středisko atd.). Během prohlídky průvodci poskytovali ucelený pohled na věznici a výkon trestu.

Podle vedení věznice byla akce velmi úspěšná. To potvrzuje i zpětná vazba od členů rodin, kteří byli rádi, že mohli spatřit prostředí, ve kterém jejich blízcí pracují. Na „Dni otevřených dveří“ se do věznice dostavilo celkem 225 osob. Někteří z nich vyjádřili, že neměli tušení, jak náročné může být vězeňské prostředí na jejich blízké.

Foto: Věznice Příbram

Komentáře