Věž dobříšského kostela vydala vzkaz z roku 1959 (fotogalerie)

Oprava střechy potrvá do konce října.

DOBŘÍŠ – Při stavebních pracích na opravě kostela Povýšení sv. Kříže byla koncem srpna sejmuta věžička v severní části kostela. Při této příležitosti byla otevřena tzv. „makovice“ se vzkazem pro budoucí generace.

Cínovou schránku se vzkazem otvíral starosta města Dobříše Mgr. Stanislav Vacek. Dokumenty nalezené v makovici byly z roku 1959 a obsahovaly několik slov o historii kostelíčka a zápis z generální opravy z roku 1959. „Původně byl kostelík zasvěcen Nejsvětější Trojici Boží. Duchovní správu a služby Boží při něm vykonával hradní, později zámecký kaplan dobříšský. U kostelíka byla postavena zvonice a zřízen hřbitov,“ uvádí se ve vzkazu, který byl při otevření nalezený. Zvony ze zvonice, které jsou z roku 1688 a 1800, byly taktéž sejmuty a v současné době jsou v Památkovém ústavu, kde bude posouzen jejich stav.

Stavební práce na kostele Povýšení sv. Kříže byly zahájeny letos v srpnu, kdy došlo k pečlivému zakrytí okolních hrobů, které by mohly být stavbou poškozeny. Byla sejmuta krytina a bude probíhat odborná oprava, případně výměna poškozených částí krovu. Věžička v severní části kostela bude celá rekonstruována. Stavební práce by měly být dokončeny do konce letošního října. Celkové náklady akce činí 1 412 817,80 Kč. Realizace projektu byla podpořena z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR a to ve výši 200 000 Kč.

 

Komentáře