Většina staveb v našem městě se neobejde bez navýšení původně vysoutěžené ceny

Zkapacitnění stoky V

PŘÍBRAM – V našem městě probíhají různé opravy a rekonstrukce, které se však v poslední době neobejdou bez navýšení ceny než za jakou byly vysoutěžené, o takzvané vícepráce. Stejně tomu tak je například u ceny za rekonstrukci kanalizace takzvané zkapacitnění stoky V, nebo zpevněné plochy u sběrného dvora.

V městském videopořadu „Minutky z radnice“ si starosta Jan Konvalinka pochvaloval  rekonstrukci zkapacitnění kanalizace, jenom se už nezmínil, že byla cena této zakázky v průběhu rekonstrukce navýšena o více jak milion korun. Zakázku realizuje společnost 1.SčV, která ji měla původně zhotovit za nabídkovou cenu 7 833 597 Kč bez DPH. Ta však byla změněna dvakrát a navýšena o již zmíněné vícepráce na celkovou cenu 9 002 297,95 Kč bez DPH.

Zpevněná plocha u sběrného dvora.

Právě budovaná zpevněná plocha u sběrného dvora se také neobejde bez víceprací. Stavbu provádí společnost STRABAG která měla zakázku zhotovit za nabídkovou cenu 10 163 380,00 Kč bez DPH. Projekt však nepočítal s přeložením vedení vodovodu a tak se na víceprácích  zaplatí o další 1 559 690 Kč s DPH navíc. Celkově tedy výstavba rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy – budoucí plocha pro uskladnění autovraků vyjde město na zhruba 11,7 milionů korun.

Pěší zóna Cíl, foto: Město Příbram

Ani v minulém roce se stavby neobešly bez víceprací, například u pěší zóny Cíl to bylo o více jak 3 miliony. Původně tato stavba byla vysoutěžena za částku 9,3 milionů a po všech vícepracích se cena vyšplhala na 13,2 milionů korun.

Další z loňských akcí které se prodražili víceprácemi byla rekonstrukce hlediště Divadla Antonína Dvořáka kde cena oproti původní částce vzrostla o více jek milion korun. Podobně to bylo i u zakázky rekonstrukce ulice Orlov – Hájetina, kde vícepráce dělaly také více jak milion korun.

Bohužel jen u mála staveb a rekonstrukcí se vedení města daří dílo dokončit za původně vysoutěženou cenu.

 

Komentáře