Většina ředitelů ZŠ v Příbrami si myslí, že sloučení gymnázií prospěje školství ve městě

Obě příbramská gymnázia.

PŘÍBRAM – V posledních dnech tolik diskutované sloučení obou příbramských gymnázií se vedení města sice bezprostředně netýká, neboť město je zřizovatelem jen mateřských a základních škol, nicméně radnici zajímal názor odborné veřejnosti. Proto oslovilo ředitele příbramských základních škol s dotazníkem k tomuto tématu.

Podle radnice z odpovědí vyplývá, že více než 70 % ředitelů hodnotí kapacitu příbramských gymnázií jako naddimenzovanou. „Více než polovina z nich vnímá vliv odchodu dětí z 5. a následně 7. tříd na víceletá gymnázia na úroveň vzdělávání na 2. stupni a v souvislosti s tím se více než 70 % ředitelů domnívá, že by mělo sloučení gymnázií pozitivní vliv na úroveň výchovně vzdělávacího procesu v základních školách,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková, která má školství ve městě ve své gestci.

Komentáře ředitelů k otázkám v dotazníku se dají shrnout do názoru, že na druhém stupni základních škol chybí kompletní skladba populace žáků, mizí zdravá konkurence a motivace ke vzdělávání a také, že často jsou ke studiu přijímáni i žáci, kteří neodpovídají profilu žáka víceletého gymnázia. „Zároveň v odpovědích zaznělo i to, že je dobře, když je síť škol pestrá a zdůraznění faktu, že Gymnázium pod Svatou Horou má velmi atraktivní program v oblasti živých jazyků a nabízí prostředí menší střední školy,“ pokračuje Brožíková s tím, že výsledky dotazníku nepovažuje vedení města za překvapující, neboť se setkává s podobnými názory a vyjádřeními u pedagogické veřejnosti již dlouhá léta. „Nemůžeme kraji jako zřizovateli nařizovat, jaké školy má v Příbrami sloučit. Vezměme to obráceně, také by se nám nelíbilo, kdybychom například chtěli sloučit první a čtvrtou základní školu a kraj nám řekl, že to nechce a že to nemáme dělat,“ dodala k celé věci na pondělním zasedání zastupitelstva příbramská místostarostka.

Podle Středočeského kraje je existencí dvou gymnázií v Příbrami zásadní nerovnováha v nabídce středoškolského vzdělávání na území Středočeského kraje s tím, že nepoměr spočívá ve velkém počtu míst na gymnáziích, čímž se deformuje přístup ke vzdělávání. Nicméně záměr sloučení vyvolal u veřejnosti poměrně velkou vlnu nevole.

V reakci na podněty občanů, kteří se k tématu sloučení gymnázií vyjadřují, zaslal starosta města na Středočeský kraj e-mail. „Bylo nám oznámeno, že ve věci optimalizace bude definitivní rozhodnutí na Zastupitelstvu Středočeského kraje. Dovoluji si tedy tímto z pozice starosty města tlumočit vedení kraje nesouhlasný postoj velkého počtu příbramských občanů se záměrem slučování gymnázií. Prosím, aby jej zastupitelé vzali při rozhodování v potaz a uvědomili si závažnost a možné dopady svého rozhodnutí,“ uvádí mimo jiné v emailu starosta Jan Konvalinka.

Komentáře