Veřejnost vybrala ze 40 projektů vítěze

PŘÍBRAM – V letošním roce měli občané poprvé možnost vyzkoušet projekt participativního rozpočtu. Celkem se přihlásilo 40 veřejně prospěšných projektů.  

Ty byly během února veřejně diskutovány a projednány. V březnu a dubnu následovalo posouzení proveditelnosti zodpovědnými odbory městského úřadu a příspěvkovými organizacemi města, a od 1. do 22. června veřejnost hlasovala, které tři projekty dojdou nakonec k realizaci.  

Komentáře