Veřejnost bude s vedením města hledat 10 priorit Dobříše

Dobříš.

DOBŘÍŠ – Město připravuje na středu 7. února od 17.30 hodin ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš veřejné projednání s občany tzv. „Fórum Zdravého města“.

Veřejné projednání je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele, školy a pro všechny, kteří chtějí říci své názory a podněty ke současnému i dalšímu rozvoji města a vybrat nejpalčivější problémy k řešení, aby se v něm zkvalitnil život.

Priority a problémy, které přítomní účastníci nadefinují, budou následně ověřeny veřejnou anketou, ze které vznikne tzv. „10P“. „Ověřené priority budou následně předloženy k projednání radě a poté i zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědnosti za jejich řešení. Na řešení vybrané ověřené priority či prioritám má město Dobříš už nyní ve svém rozpočtu připravených 150 000 korun,“ uvedla koordinátorka projektu Šárka Krůtová.  

Národní síť Zdravých měst ČR zajistí vedle moderování celé akce, také pro město tzv. „Pocitovou mapu“, jejímž prostřednictvím budou moct občané vyjádřit, kde se cítí, nebo necítí dobře, bezpečně a tak dále.

Pro diskusi budou připraveny tematické stoly z oblastí:

Občan a úřad, bezpečnost ve městě

Životní prostředí

Územní rozvoj a doprava

Místní ekonomika a podnikání

Sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl

Školství, volný čas, sport

Kultura, cestovní ruch, péče o místní památky

Stůl mladých (pohled mladé generace na místní kvalitu života)

 

Program bude zpestřený:

občerstvením pro přítomné zdarma,

možností pohlídání dětí s programem – tvořivá dílna,

losováním dotazníků o ceny od města Dobříše.

Komentáře