Veřejná beseda o náměstí J. A. Alise

Kostel Sv. Vojtěcha na náměstí J.A. Alise.
PŘÍBRAM – Mezi místa, která potřebují revitalizovat patří březohorské náměstí J. A. Alise. V současné době probíhají přípravy architektonické soutěže.
 
Náměstí J. A. Alise je centrem Březových Hor, a jako takové si zaslouží zvýšenou pozornost. Na základně dotazníkového šetření, jehož součástí bylo i pocitové mapování, byly vytyčeny hlavní body, kterými by se měla plánovaná rekonstrukce ubírat.
 
„Prvně v historii se bude v Příbrami vyhlašovat architektonická soutěž. O finální podobě zadání pro tuto soutěž mohou občané diskutovat na veřejné besedě, která se bude konat 23. září od 17 hodin v kulturním domě,“zve na veřejné setkání starosta Jan Konvalinka.
 
 

Komentáře