Velitel příbramské policie zabodoval v anketě Policista roku 2016

PRAHA/PŘÍBRAM – Plukovník Mgr. René Peták, který je vedoucím policejního oddělení v Příbrami zabodoval v 17. ročníku prestižní ankety Policista roku 2016. Výsledky tohoto ročníku byly vyhlášeny minulý čtvrtek ve Španělském sále Pražského hradu.

Tuto soutěž vyhrál vedoucí pražského protidrogového oddělení mjr. Jaromír Badin. Značnou pozornost věnuje předávání nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti detekce, odhalování, vyšetřování a dokazování tzv. drogové kriminality. Často o této problematice přednáší i svým kolegům nebo na policejních či základních a středních školách. Je tým odhalil desítky pachatelů závažné organizované trestné činnosti páchajících zvlášť závažné zločiny ať už sólo či v rámci organizovaných zločineckých uskupení i s mezinárodním složením.

Na třetím místě této ankety se umístil plk. Mgr. René Peták, vedoucí Územní odboru Příbram. Do služebního poměru nastoupil 1. září 1991. Během své služební kariéry působil na obvodním oddělení Příbram a Příbram-venkov do 31. prosince 1998. Od roku 1999 vykonával funkce na dopravním inspektorátu. Během následujících let se policista postupně vypracoval přes různé pozice zařazené na Krajském ředitelství Středočeského kraje, konkrétně pak přes službu pořádkové a železniční policie, Územní odbor vnější služby Rakovník Krajského ředitelství policie Středočeského kraje až na současnou pozici vedoucího Územního odboru Příbram Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, kterou zastává od roku 2010. Počátky nominovaného v teritoriu Územního odboru Příbram nebyly snadné, především s ohledem na tehdy velmi složitou bezpečnostní situaci, která mu zajistila hanlivé označení „Středočeské Palermo“. Přes výše uvedené lze zkonstatovat, že svou pílí a osobním nasazením se mu podařilo dosáhnout pozitivní změny bezpečnostní situace v regionu. Jeho přirozený vyjednávací talent je příčinou úspěchů při jednáních s místní samosprávou v regionu, například v projektu „Bezpečné město“.

Na své současné pozici využívá plk. Peták všech získaných zkušeností v minulosti, a které mu zajišťují bohatý vědomostní a praktický základ, zejména k vytváření nových metodických postupů a jejich integrace do praxe. V roce 2016 se významnou měrou podílel na implementaci metodiky „bezpečných měst“ do reálného života. Jedním ze základních nástrojů, které zavedl a efektivně využívá na řízeném územním odboru, je motivační program s uceleným systémem jasně formulovaných priorit a cílů odboru, úzce provázaný se systémem odměňování. V souladu s cíli krajského ředitelství zavedl jasnou politiku a postupy, které zajišťují oceňování a odměňování policistů podle dosažených výsledků. Rovněž se dlouhodobě zabývá zlepšováním pracovní atmosféry a budování důvěry v rámci celého územního odboru.

René Peták se aktivně podílí na vytváření a zavádění preventivních projektů. Z posledních lze uvést např. společný projekt s městem Příbram nazvaný „Zpráva policisty/strážníka“, zaměřený na oblast prevence krádeží vloupáním do motorových vozidel. V současné době již standardně funguje projekt společných hlídek s městskou policií Příbram v rámci tzv. rajonizace, který je v současné době součástí projektu Bezpečné město (Bezpečná Příbram).

Velkou měrou se svou analytickou činností a plánem personálního posílení podílel na bezproblémovém transformačním procesu vojenského újezdu Brdy na Chráněnou krajinnou oblast Brdy v oblasti zajištění bezpečnosti, základních policejních činností a v rámci kooperace a součinnosti s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Výše popsané bylo podloženo realizací dvou cvičení složek IZS v CHKO Brdy.

Podřízení si plukovníka Reného Petáka váží zejména pro jeho podporu týmové práce, smysl pro spravedlnost, spolehlivost a obecně umění optimalizovat postupy a procesy, se kterými se v rámci výkonu služby policisté setkávají. Pro své kolegy představuje bezesporu etický a morální vzor.

Svým osobním, vstřícným a otevřeným přístupem k médiím dlouhodobě pozitivně ovlivňuje vnímání policie veřejností. Plk. Mgr. René Peták dlouhodobě zvyšuje image Policie ČR vytvářením velmi dobrých vztahů s dalšími složkami IZS, Vězeňskou službou, místní samosprávou a veřejností obecně.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

Komentáře