U Milína se připravuje odstřel skal, které ustoupí nové dálnici

Přípravy na stavbu dálnice D4 mezi Milínem a Chraštičkami.

PŘÍBRAMSKO – Výstavba nového úseku dálnice D4 o délce 32 km pokračuje podle plánu. Stavební práce probíhají na všech úsecích. Skrývky ornice jsou z 95 % hotové a v současné době se provádí sanace podloží a byly zahájeny i zemní práce – budování výkopů a násypů.

Současně se provádějí i práce na přeložkách inženýrských sítí a pokračují práce na budování a následném spuštění provozu obalovny a betonárny v Letech. U Milína se pracuje na přípravných pracích na odstranění skalního masivu, aby byl vytvořen dostatečně velký prostor pro budoucí dálnici. „Během srpna budou zahájeny odstřely tohoto masivu. Plánují se s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Proto bude použita speciální skandinávská metoda, která výrazně sníží hluk, prašnost i otřesy,“ uvádí na svých webových stránkách společnost Via Salis, která nový úsek dálnice staví.

V úsecích Lety – Čimelice a Čimelice – Mirotice dokončují své práce i archeologové. Na začátku června byl u Mirotic zbouraný na silnici I/4 most. Na jeho místě společnost postaví nový dle dálničních parametrů.

Komentáře