Vedení města chce prodat historický dům v ulici Čs. armády

Budova č.p.145 v ulici Československé armády

PŘÍBRAM – Radnice chce prodat dům č. p. 145, který se nachází v ulici Čs. armády. Důvodem je nevyhovující stav pro městské účely a potřeba nutných investic pro generální rekonstrukci budovy. V uplynulých měsících město jednalo se všemi nájemci o možnostech stěhování do jiných prostor.

V červenci 2020 schválili příbramští radní podání výpovědí o nájmu a výpůjčce prostor v budově č. p. 145 (dříve zde sídlily Městské lesy Příbram). Výpovědní doba tři měsíce běžela od 1. října 2020. Příbram chce totiž tuto budovu a související pozemky v ulici Čs. armády prodat. Objekt z roku 1930 není v optimálním stavu pro další využití pro městské účely.

O možnosti prodeje se podle vedení města jedná dlouhodobě. V roce 2017 byla budova zařazena do seznamu těch, které město prodá. V témže roce však zastupitelstvo stavbu vyřadilo ze záměru prodeje. Hlavním důvodem bylo zajištění prostor do výpůjčky společnosti ADRA a dále spolkům Junák – český skaut, středisko Hiawatha Příbram a Pionýr – 8. pionýrská skupina Příbram. Vedle těchto organizací v budově donedávna sídlily Spolek Příbramští betlémáři, Spolek Chairé, pobočný spolek České numismatické společnosti a ateliér malíře Procházky. 

Od roku 2017 vynakládala Příbram na opravy objektu tyto částky: 2017 – 119 000 korun, 2018 – 39 000 korun, 2019 – 54 000 korun, 2020 – 109 000 korun. Náklady na nutné opravy objektu by podle odhadu z roku 2017 však činily zhruba 19 milionů korun. Podle stejného odhadu by propočtené minimální roční nájemné při využitelné ploše 718 m2 mělo být ve výši 389 000 korun, tedy 541 Kč/m2/rok. Skutečné nájemné, které hradily jednotlivé spolky, ale bylo z pochopitelných důvodů pouze zlomkem této sumy. V roce 2019 při pronajaté ploše 162 m2 město získalo přibližně 17 500 korun. Z výše uvedeného vyplývá, že návratnost předpokládaných investic při kompletní rekonstrukci je pro město v podstatě nulová. Při současné výši nájemného a započtení životnosti budovy by se prostředky na rekonstrukci nevrátily vůbec nikdy. 

Vzhledem k nerentabilitě rekonstrukce, energetickým nárokům a nákladům na údržbu zahájilo město přípravné práce k realizaci prodeje nemovitosti jako celku. Tento plán byl mimo jiné koordinován v závislosti na podmínkách smluvních vztahů s dosavadními nájemníky. 

V červnu 2019 bylo se všemi nájemníky a vypůjčiteli zahájeno jednání v souladu se záměrem prodeje objektu z roku 2017. Na společné schůzce bylo dohodnuto, že město i spolky budou hledat nové prostory pro činnost. Příbram postupně jednala s cizími subjekty o možnosti vzít do nájmu některou z organizací a sama nabídla své prostory. Do konce listopadu 2020 město jednalo o celkem 39 možnostech ve prospěch spolků. Některá jednání byla neúspěšná, z některých vzešly nabídky prostor, jež si nájemníci a vypůjčitelé ihned prohlédli. V několika případech projevili konkrétní zájem. Naopak, mezi důvody odmítnutí patřily například vysoké náklady na služby, chybějící výtah, nedostatečný rozměr, požadavek několika místností, velké náklady na přestavbu, obavy z vykradení, krátká doba předpokládaného nájmu či vzdálenost od veřejné dopravy. Některé spolky samy aktivně nevyhledávaly prostory pro jejich další působení, jiné ano, například společnost ADRA jednala dokonce o deseti prostorech.                                                                        

Zdroj: Město Příbram (zpravodaj Kahan)

Komentáře