Vedení města bude s architekty i veřejností diskutovat o březohorském náměstí

Náměstí J. A. Alise na Březových Horách

PŘÍBRAM – O potřebě celkové rekonstrukce náměstí J. A. Alise na Březových Horách se mluví už řadu let. Ve čtvrtek 21. března se koná veřejné setkání nad upravenou studií návrhu, který vyšel jako vítězný z nedávné architektonické soutěže.

V roce 2022 byla vyhlášena architektonická soutěž na revitalizaci náměstí J. A. Alise. Té předcházela důkladná příprava, zahrnující sociologické průzkumy, tvorbu pocitových map a veřejné diskuse. Soutěž byla vyhlášena v únoru a na podzim pak město obdrželo šest soutěžních návrhů, z nichž vítězným se stal návrh ateliéru monom works. Veřejnost měla možnost se seznámit se všemi návrhy během výstavy v Galerii Františka Drtikola a v kostele sv. Vojtěcha.

Vítězný návrh ale v rámci pracovní skupiny, ještě procházel nejrůznějšími připomínkami. „Upravená studie byla představena před pár týdny a ve čtvrtek 21. března se s projektanty, architekty a občany setkáme na náměstí J. A. Alise. Bude představena přímo na místě během komentované procházky. Ve druhé části programu se počítá s besedou v prostorách Hornického muzea na dole Anna,“ říká příbramský místostarosta Vladimír Karpíšek.

Nicméně k vítěznému návrhu mají obyvatelé Březových Hor i město několik výhrad. „Jako největší problém místní vidí úbytek parkovacích míst přímo na náměstí, které by se dle projektu mělo proměnit na místo pro setkávání. Architekti v upraveném projektu zohledňují tento požadavek navýšením původního počtu míst a další se snažíme hledat v docházkové vzdálenosti. Jsem rád, že se budeme nad upravenou studií moci setkat přímo na místě a konzultovat řadu požadavků,“ dodává místostarosta.

Komentovaná procházka a beseda k upravené studii revitalizace náměstí J. A. Alise se koná ve čtvrtek 21. března. V první části od 17:00 čeká účastníky komentovaná procházka s architekty z ateliéru monom works po náměstí J. A. Alise. Od 18:00 pak začíná navazující beseda v Hornickém muzeu Příbram na dole Anna v Husově ulici.

Komentáře