Vedení kraje hodnotí svých sto dní v novém složení

Rada Středočeského kraje, foto : Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Nové středočeské vedení kraje ve složení STAN, ODS, Piráti a Spojenci nemělo šanci si užívat luxus hájení během prvních 100 dní v úřadu, a to nejen kvůli epidemiologické situaci. Pracovalo na plné obrátky a již teď zaznamenává dosažení prvních milníků při plnění koaličního programu.

„Kraj jsme převzali v neutěšeném stavu, s historickou zátěží, navíc během probíhající pandemie. Základním závazkem pro nás i nadále zůstává programové prohlášení Rady kraje, a my jsme přesvědčeni, že občané mají právo vědět, jak se nám daří je naplňovat,“ uvádí hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Hlavním cílem koalice je ze Středočeského kraje vytvořit místo, kde se dobře žije. Správa kraje musí být hospodárná, transparentní a bez jakýchkoli znaků korupce. K prvním krokům nové koalice patřila personální obměna na klíčových pozicích jak přímo ve vedení Krajského úřadu, tak organizací kraje. V prostředí extrémního propadu příjmů se vedení kraje podařilo úspěšně připravit rozpočet i ukončit nevýhodné smlouvy. Otevřelo celou řadu let neřešená a odkládaná nepopulární témata, jako jsou optimalizace školství a dopravy a začalo řešit kauzy spojené s neprůhledným hospodařením v předchozích letech.

Personální změny

V personální oblasti došlo od druhé poloviny října loňského roku k zásadním změnám. Došlo ke zrušení úřadu ombudsmana, vyměnili se dva zástupci ředitele a Krajský úřad Středočeského kraje má od 1. 3. 2021 i nového ředitele, Jana Loušku.

Nastoupila také nová vedoucí Odboru kanceláře hejtmanky Kateřina Murlová a vedoucí Oddělení tiskového a PR Martina Kemrová. Ve funkci ředitele Krajské správy a údržby silnic nahradil  Zdeňka Dvořáka od 1. března 2021 Jan Lichtneger. Nového ředitele dostalo i Středočeské inovační centrum (SIC), stal se jím Pavel Jovanovič.

V současné době probíhají výběrová řízení na pozice nového ředitele středočeské záchranky (ZZS SK), Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR) a vedoucí oddělen lidských zdrojů.

Finance, dotace, majetek

Rozpočet vznikal v prostředí obrovského propadu příjmů, ale přesto se podařilo v nasměrovat na rozvoj kraje celkem 1,37 miliardy korun a do Středočeských fondů pro rozvoj měst a obcí do dvou tisíc obyvatel i větších více než 500 milionů. Další fondy jsou v přípravě. Došlo k podepsání smlouvy o narovnání vztahů se společností RP Mladá a byla uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu se společností Valeo. Byla zahájena pasportizace veškerého majetku kraje a jednání o dalším využití zbytného a nepotřebného majetku kraje.

Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví byl samozřejmě nejsilnějším tématem boj s pandemií a zahájení očkování.  Byla navázána intenzivní komunikace s nemocnicemi a dalšími složkami IZS. V lednu 2021 bylo zahájeno očkování a výstavba velkokapacitních očkovacích center, z nichž několik již funguje. Počet očkovacích center v kraji dosáhl dvaceti. Veškeré informace o aktuálním dění v oblasti očkování a testování jsou k dispozici na novém webu. Středočeský kraj pokračuje v postupné modernizaci Záchranné služby, pro tento účel uvolnil 76 milionů korun na investice, a začal komplexně řešit zajištění kybernetické bezpečnosti nemocnic.

Sociální oblast

V sociální oblasti je nyní soustředěna pozornost na průběžné sledování epidemiologické situace a očkování v domovech seniorů a zařízení sociální péče. Proočkovanost zaměstnanců dosahuje 80, klientů pak 70 % z těch, kdo o vakcinaci měli zájem. V roce 2021 šly na dotace více než 2 miliardy korun a ty byly ještě posíleny o další peníze na provoz příspěvkových organizací ve výši 65 milionů korun.

Školství

V posledních 20 letech nedoznalo školství Středočeského kraje zásadních potřebných změn, a jeho stav není uspokojivý. Proto kraj začal s optimalizací škol, revizí stipendií, nastavil pravidelné hodnocení škol i jejich ředitelů a o jeden milion korun navýšil podporu sportu.

Doprava a silniční síť

Veřejná doprava kraje funguje i navzdory ztrátám přes 500 milionů korun, způsobeným propadem tržeb v důsledku pandemie. Vedení kraje připravilo sadu opatření, které tyto ztráty budou kompenzovat (úprava tarifů jízdného, řízené omezení spojů a změkčení technických standardů). Pro další rozvoj veřejné dopravy je zásadní také intenzivní spolupráce s hlavním městem.

V rámci silniční sítě se mj. připravuje hierarchie investičních akcí, silniční mapy, úprava metodiky zadávání prací v zimní údržbě a došlo ke změně přístupu k projednávání staveb s veřejností.

Místní rozvoj

Novému vedení kraje se podařilo navázat spolupráce s Prahou a vyřešit problém bývalého prostoru Milovice narovnáním vztahů s RP Mladá. Do zásad územního rozvoje Středočeského kraje bylo prosazeno budování vysokorychlostních tratí.

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí alokoval kraj na projekty pro zadržování vody v krajině do Středočeského fondu životního prostředí 20 milionů korun. Dalších 100 milionů šlo z rozpočtu kraje do Středočeského infrastrukturního fondu na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV.  Oproti roku 2020 se celkový objem prostředků ve fondech v životním prostředí zvýšil o 17 milionů korun. Kraj finančně podporuje i environmetální vzdělávání, uspořádal také seminář s názvem „Úskalí nového zákona o odpadech“.

Kultura

I v roce 2021 poskytuje kraj dotace na podporu projektů ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek. 25 milionů korun je určeno pro tematické zadání obnova kulturních památek a památek určených ke společenskému využití, dalších 11 milionů korun bylo alokováno na projekty podpory kultury a podporu činnosti. Na projekty knihoven půjde z rozpočtu kraje 1,6 milionu korun.

Středočeský kraj rozvíjí v oblasti kultury nové aktivity. Patří k nim uzavření Memoranda o spolupráci s ústavem Post Bellum, spolupráce se Spolkem SVATÁ LUDMILA 1100, z.s. a také spolupráce krajské KSÚS SK s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech o.p., na přípravě předstihových archeologických výzkumů.

Středočeská vědecká knihovna také v koronavirové krize pomáhá administrovat žádosti o korona dotace.

Komunikace

Důležitou součástí politiky nového vedení kraje je transparentní komunikace. Online jsou dostupné zápisy a usnesení ze všech jednání orgánů kraje (Rada, zastupitelstvo), komisí i výborů. Zasedání zastupitelů mohou sledovat on-line, zveřejňována jsou memoranda, smlouvy DPP a DPČ, odpovídáno je i na výši platů a odměn úředníků. Tiskové konference jsou streamované, je zajištěna aktivní komunikace s městy a obcemi. Středočeský kraj začal provozovat samostatný web o očkování ve Středočeském kraji.

 

 

Komentáře