Příbramští zastupitelé budou příští týden jednat s radním Milanem Váchou

Starosta Jan Konvalinka, místostarostka Zorka Brožíková a radní Středočeského kraje Milan Vácha foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Mezi příbramskými středními školami jsou také dvě gymnázia, u kterých nyní zřizovatel, tedy Středočeský kraj, usiluje o jejich sloučení. Starosta města vyvolal jednání zastupitelů s krajským radním pro oblast vzdělávání a sportu Milanem Váchou.

Již několik týdnů příbramskou veřejností „hýbe“ informace o zamýšlené optimalizaci středních škol – v Příbrami se jedná o sloučení gymnázií. „Jde o záměr, který se cyklicky vrací již dlouhou řadu let. Pedagogové, studenti a část příbramské veřejnosti se staví za zachování obou gymnázií. Role města je v tomto směru nesmírně složitá. O případné optimalizaci jsme s radním Váchou již hovořili. Nyní oslovujeme ve spolupráci s našimi zastupiteli jednotlivé zastupitelské kluby a zároveň jsme svolali pracovní poradu – schůzku zastupitelů s radním Váchou,“ informuje o aktuálních krocích starosta Jan Konvalinka.

Jednání zastupitelů, na které je pozván radní Vácha, se bude konat ve středu 17. března od 16 hodin. Pracovní setkání bude neveřejné, ale zajištěn bude jeho online přenos.

„S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci musíme setkání udělat jako neveřejné. Je zcela jistě celá řada otázek ohledně zmiňované optimalizace, které by občané chtěli panu radnímu Váchovi položit, toto jim zprostředkovaně umožníme. Stačí dotazy zaslat na e-mail tiskové mluvčí města Příbram, poté budou při neveřejném setkání panu radnímu položeny,“ dodal Jan Konvalinka.

Případné otázky je možné zasílat na e-mail: eva.svehlova@pribram.eu do 17. března do 14 hodin.

Komentáře