Václav Švenda: Podpora bytové výstavby není o tom, že někam prostě nechám plácnout dům

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel a krajský radní zastupitel Václav Švenda se vyjadřuje k záměru vedení města prodat pozemnky za budovou příbramské pobočky Státního oblastního archivu Praha soukromým investorům pro bytovou výstavbu…

A zase ty pozemky. Dnes nás opět čeká zastupitelstvo s intenzivní diskusí ohledně možné výstavby v Seifertově ulici. Záměrně jsem se do této doby vyhýbal jakýmkoliv komentářům v médiích i facebookových skupinách. Stojím o klidnou a věcnou debatu. Nezatíženou výkřiky o politikaření, kampaních a vytváření pseudo kauz. 

Důkladně jsem se seznámil s podklady. Přečetl jsem si stanoviska odborných útvarů. Prošel si předmětnou lokalitu. A mám silné pochybnosti ohledně vhodnosti tohoto projektu pro rozvoj našeho města. Lokalita je už nyní poměrně hustě zastavěna. Pokud tam postavíme další dvě několikapatrové budovy, tak hrozí, že obyvatelům stávajících bytových domů citelně zasáhneme do jejich kvality bydlení.

Problém je i parkování. V lokalitě je situace kritická už teď. A my tam ještě přidáme desítky dalších bytů = domácností s průměrně dvěma auty. Tolik parkovacích míst tam investoři podle předkládaných studií budovat nechtějí. Zcela jistě by tedy tato výstavba vedla ke zhoršení současné situace.

Je potřeba stavět byty a Příbram rozvíjet. Jednoznačně ano. Jenže všude se stavět nedá. Nelze s nadšením skočit po každé nabídce od developera, podívat se do mapy a prostě tam ten dům plácnout. Dle odborných útvarů města Seifertova ulice pro výstavbu vhodná není. V jejich posudcích je ten názor zcela jednoznačný a jasně formulovaný. 

Chci v klidu a bez osočování slyšet argumenty rady města, proč i přes doporučení našich odborníků prodej pozemků navrhují schválit. Zastupitelstvo má v rukou životní úroveň stovek lidí v okolí. A já pro záměr nezvednu ruku, pokud nebudeme schopni našim občanům záměr vysvětlit do všech důsledků. Osobně se nyní kloním k variantě, abychom s developery jednali o využití vhodnějších pozemků v jiné lokalitě. Jejich výběr by měl jednoznačně probíhat ve spolupráci s odbornými útvary města i městským architektem, kteří dokáží objektivně posoudit dopad na stávající obyvatele okolních domů i na rozvoj města jako takového.

Závěrem připojuji výzvu našim radním. Pojďme tentokrát Příbramáky ušetřit té hrozné frašky ve stylu minulého zastupitelstva. Věřím, že naše občany bude téma zajímat po věcné stránce. Za sebe mohu deklarovat, že můj příspěvek v diskusi bude slušný, klidný a neútočný. 

 

Václav Švenda,
zastupitel Příbrami a krajský radní

Komentáře