Václav Dvořák: Všem, kteří zejména nyní dokáží dát ostatním něco ze svého, patří obrovský dík.

PŘÍBRAM – Přinášíme vám rozhovor s ekonomem Václavem Dvořákem k současné situaci v ČR a Příbrami. 

Jak vnímáte současnou situaci jak v ČR, tak v našem městě?

Pokud se ptáte na nejaktuálnější situaci v ČR ohledně krocení koronaviru, tak ji vnímám celkem dobře. Politici už pochopili, že není čas na jejich PR, a předali hlavní otěže odborníkům. Jejich opatření začínají mít v tomto boji efekt, epidemie se snad dostala do řízeného stavu. Z politiků dobře hodnotím pana Hamáčka – rozhoduje věcně, bez zjevné snahy o politické body. Již delší dobu neměl být náš stát řízen „jako firma“, ale jako země ve válce – efekty by byly ještě větší, např. jako na Slovensku.

K opatřením ve městě nemám připomínky. Vím jen o těch, která byla zveřejněna, a ta jsou správná. Obce a kraje se do velké míry vezou ve vleku státních opatření a jejich možnosti nelze přeceňovat. Úloha měst se zvýrazní při řešení potíží jimi zřízených organizací a při řešení celkových ekonomických dopadů na fungování města.

Přece jen je zřejmě na odhady brzo, ale přesto se zeptám, jak odhadujete či předpokládáte, že tato situace ovlivní ekonomický vývoj ve městě, zvláště městský rozpočet?

Z titulu své profese sleduji ekonomickou situaci v ČR nepřetržitě. Veřejnosti to asi uniklo, ale ministryně financí se nechala již v lednu, kdy se o epidemii u nás ani neuvažovalo, slyšet, že schodek státního rozpočtu 40 mld. Kč bude asi překročen. Jasným důvodem je neskutečný nárůst mandatorních výdajů státu, které jen projídáme. Proto mi přišlo smutně úsměvné, když někdy před týdnem z jejích úst padl první „koronavirový“ odhad schodku 100 mld. Kč. Nyní se mluví o 200 mld. Kč, a ani ty dle mého názoru nebudou stačit. Je potřeba vidět sílící rozvrat ekonomiky na západ a jih od nás, který bude mít na českou ekonomiku dopady. Otevřeně se mluví o velkém propadu českého HDP, tedy i daňových příjmů. Protože asi 2/3 příjmů městského rozpočtu tvoří daňové příjmy, bude to mít samozřejmě zásadní dopad na městský rozpočet i rozpočty příspěvkových organizací města. Kvantifikovat je nyní nedokáži.

Předpokládáte, že se touto ekonomickou situací bude zabývat finanční výbor města a bude například vedení města navrhovat nějaká opatření?

Považoval bych za správné, kdyby ekonom města, pan místostarosta Buršík, situaci a následná opatření s FV konzultoval. Uvidíme, zda se přístup stávající koalice k FV změní k lepšímu. Je nutno vidět, že FV má oproti radním, a zejména uvolněným radním, mnohem méně informací i času na přípravu nějakých opatření. Jen umím říci, že vzhledem ke kvalitnímu složení FV dokážeme navrhovat správné systémové přístupy a možná i nějaká konkrétní opatření.

Bude mít podle vás město Příbram nějakou možnost pomoci například živnostníkům, aby ve městě byly zachovány služby?

V současné chvíli je na řadě se svými opatřeními hlavně stát. Město je až druhosledové. Nějaké možnosti město má, ale jsou velmi omezené. Navíc by se měl dát pozor na to, aby nebyla zvýhodněna nějaká část podnikatelů a jiná ne. Jednoznačně prohlašuji, že nyní nastala situace, kdy se musí stát financovat na dluh. Já mu ale velice vyčítám, že si na horší časy v době hojnosti nenašetřil podobně, jako jsme si my v Příbrami šetřili na nový aquapark.

Jak hodnotíte solidaritu lidí v Příbrami, kteří například šijí roušky, pomáhají s nákupy starším a podobně?

Vidím v médiích, že to není jen v Příbrami. Jak jsem dnes ráno viděl v TV, je domácí improvizovaná výroba roušek českou raritou. Je to krásné. Na druhou stranu hodnotím, že to je vynuceno neschopností státu, který sám měl včas konat. Všem, kteří zejména nyní dokáží dát ostatním něco ze svého, patří obrovský dík.

Komentáře