Václav Dvořák: Postřehy z březnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z březnového zasedání  městského zastupitelstva.

Březnové jednání zastupitelstva řídil místo nepřítomného starosty jeho zástupce pan Buršík. A musím uznat, že to procesně docela dobře zvládl. Sice jsme se tradičně neshodli na ekonomických otázkách, ale to s řízením jednání nemá nic společného. Hlavním bodem bylo schvalování dotací. Bodem „na stůl“ (nebyl předem v programu) bylo schválení plánu práce Finančního výboru (FV) a zpráva o jeho činnosti v roce 2021.

V březnu vlastně proběhla dvě jednání ZM. To mimořádné, věnované výlučně ukrajinské válce, proběhlo o několik dní dříve. Řada koaličních zastupitelů na něm napravila svůj původně odmítavý postoj k projevu solidarity s okupovanými zeměmi z únorového zastupitelstva. Starosta dokonce veřejně uznal svoji chybu, za což zaslouží uznání. Zastupitelé schválili dar 1 mil Kč pro souženou zemi. Je to chvályhodné. Kdybych ale byl zastupitelem, navrhl bych, aby onen milion z městské kasy šel na placení ubytování Ukrajinců, kteří nově do Příbrami doputovali. Pomohli bychom urychlit jejich umístění a zapojení do normálnějšího života (včetně pracovního procesu), pomohlo by to i příbramským ubytovatelům, tedy Příbrami. Ale to není vůbec kritika.

V úvodu pondělního zasedání pan Buršík oznámil, že byl osloven daňový poradce města, aby se vyjádřil k problematice DPH u aquaparku. Dozvěděli jsme se, že městu se DPH z rekonstrukce vrátí. Bylo to docela úsměvné. Zejména proto, že ve věci nároku na odpočet z výstavby nebyl nikdy mezi mnou a radními spor (ten spočíval v něčem jiném, viz dále). Druhým důvodem úsměvnosti je, že se město na tuto jednoduchou věc dotazuje externího poradce, ač v RM sedí daňový poradce pan Holý.

Jak jsem zmínil, hlavní náplní jednání bylo schvalování dotací na rok 2022. Na celou půlhodinu se rozproudila debata kolem dotací na toulavé kočky. Získalo to až tragikomický nádech. Diskusi ukončil pan Buršík sdělením, že k problematice koček se sejde jakési mimořádné zasedání, kde se bude hledat, co s kočkami dále. Umíme věnovat čas skutečně potřebným věcem…

Zajímavým momentem bylo hlasování o dotaci na obnovu „památek místního významu“. Zastupitelky Marta Frýbertová a obě komunistky kritizovaly přidělení dotace na obnovou dvou soch na Svaté Hoře. Ani jedna následně tuto dotaci nepodpořila. V závěru zasedání vystoupila paní Humlová se snahou svoji nepodporu vysvětlit. Důvod byl bizarní: nemohla hlasovat pro, protože Svatá Hora je památka „národního“ významu, nikoliv „místního“, jak je v názvu dotačního programu. Protože to je moc významná (příbramská) památka, tak na její obnovu nepřispějeme. Co dodat…

Posledním zajímavým bodem byl na stůl položený bod ohledně FV. V úvodu předseda FV pan Holý sdělil, že byť dává ke schválení program FV až v březnu, tak FV pracuje naplno. V diskusi vystoupil pan Školoud s dotazem, jak často se FV schází a pokritizoval výstupy pro zastupitele, které nejsou téměř žádné. Pan Holý mu odvětil, že se FV schází mimo prázdniny každý měsíc.

Zapojil jsem se do diskuse. Upřesnil jsem sdělení pana Holého v tom smyslu, že dle zápisů z jednání FV od září 2021 do února 2022, tedy za 6 měsíců, se FV sešel 3x. Jaká je informační „hodnota“ výstupů z jednání FV pro zastupitele se můžete snadno a rychle přesvědčit na webu města na adrese https://pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/vybory-a-komise/financni-vybor.html. Stojí to za to! Mým hlavním dotazem ale bylo, jak FV splnil svůj hlavní naplánovaný úkol roku 2021, a to vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2020 a promítnutí těchto poznatků do dalšího plánování. Ve velmi strohé zprávě o činnosti FV o tom nebylo ani slovo. Pan Holý mlčel, ale pomohl mu pan Buršík: prý se to tam probíralo v „posledním možném termínu“ v rámci diskusí kolem rozpočtu na rok 2022.

Mohu dodat jen to, že k rozpočtu 2022 FV vydal pro zastupitele jedinou větu: doporučuje schválit. Formalismu existence našeho (mikro)FV nezná hranic.

V závěru svého vystoupení jsem se vrátil k úvodní informaci pana Buršíka ohledně DPH z rekonstrukce aquaparku. Připomněl jsem, že nikdy nebyl spor v tom, zda bude či nebude nárok na odpočet. Problém spočívá v chybném zachycení hodnoty rekonstrukce v rozpočtu a ve střednědobém rozpočtovém výhledu v úrovni bez DPH. V nich totiž musí být hodnota investice včetně DPH, protože proti tomu je v jiném řádku (mezi příjmy) vykázána vratka této DPH. A protože vratky v příjmech vykázány máme, a ve výdajích má pan Buršík investice bez DPH, tak potom prostě v rozpočtu výdej této částky chybí. A jsou to obrovské peníze! Není to pouhá formální chyba.

Chápu, pro laika to může být nesrozumitelné. Pro pana Buršíka také. Měl jsem ale pocit, že pan Holý mi dodatečně porozuměl, snad se nemýlím. Přesto si pan Buršík neodpustil absolutně nepravdivou poznámku, že jsem svými „polopravdami“ způsobil rozruch na sociálních sítích. Opustil jsem diskusní stoleček se slovy, že není v mých silách jej více odborně pozvednout. Fakt jsem se snažil, dokonce i po mém restartu (koaličnímu vyhazovu) z FV. Zastupitelé následně schválili plán práce FV nejnižším možným počtem 13 hlasů.

Václav Dvořák

Komentáře