V úterý se bude přednášet o kůrovci, jehož útok se očekává i na Příbramsku

PŘÍBRAM – V posledních letech došlo souhrou okolností, v čele s extrémním průběhem počasí, k výraznému zhoršení kůrovcové situace v České republice. V roce 2019 očekáváme výrazné zhoršení stavu lesů i na území Příbramska. Na toto téma se v úterý uskuteční ve městě přednáška.

„Stav kůrovcové kalamity v ČR a možnosti ochrany lesa“ je název přednášky, která se bude konat v úterý 4. prosince v jednacím sále zastupitelstva města na náměstí T. G. Masaryka v budově bývalých Rudných dolů.

Vzhledem k tomu, že se v příštím roce očekává výrazné zhoršení stavu lesů i na území Příbramska, chtějí pracovníci Lesní ochranné služby seznámit zájemce z řad vlastníků a správců lesních majetků, i laické veřejnosti s informacemi týkajícími se zejména problematiky podkorního hmyzu na smrku a borovici.

Přednáška se bude konat na výše uvedeném místě v čase od 9 do 12 hodin. K dispozici budou také letáky a další materiály vydané Lesní ochrannou službou.

Komentáře