V Rožmitále začali se sběrem použitých jedlých tuků a olejů

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Ve snaze o efektivní zpracování odpadů a ochranu životního prostředí zahájilo vedení města Rožmitál pod Třemšínem nový projekt. Pracovníci Technických služeb v současné době rozvážejí nové nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků. Tímto krokem se město snaží zapojit občany do udržitelného nakládání s tukovými odpady.

Nádoby byly strategicky umístěny po celém městě, aby bylo co nejsnadnější přispět k ochraně životního prostředí. V samotném městě budou umístěny v ulicích Rybova, Na Spravedlnosti, Sladkovského, Pod Topoly u sběrného dvora, Komenského, Na Chmelnici, či na sídlišti, ale  i ve Starém Rožmitále a v dalších našich osadách. Výzva směřovaná k občanům je jednoznačná: do těchto nádob patří výhradně jedlé oleje a tuky. Vedeni města vyzývá k ohleduplnosti a prosí, aby občané nepoužívali nádoby k likvidaci jiných druhů odpadu.

Jedlé oleje a tuky, které mohou být z nesprávné likvidace odpadů problematické pro životní prostředí a čističky odpadních vod, tak mohou být správně recyklovány a využity. Radní zdůrazňují, že do sběrných nádob patří například oleje použité při smažení, stejně jako veškeré ztužené tuky, sádlo a máslo.

V reakci na tento projekt vyjádřil své poděkování občanům města rožmitálský radní Aleš Haluska. Uvedl, že takováto iniciativa je krokem správným směrem k udržitelnému rozvoji města a že aktivní zapojení občanů může mít významný pozitivní dopad na životní prostředí.

Komentáře