V příbramské věznici se jednalo o aktuální situaci v souvislosti s koronavirem

Předsedkyně poradní komise Klára Vondrušková a ředitel příbramské věznice Petr Červený. Foto: archiv věznice

BYTÍZ  – Vedení příbramské věznice jednalo o aktuální situaci ve věznici a na pracovištích v souvislosti s nemocí Covid -19. Projednávala se také přijatá opatření k ochraně odsouzených a zaměstnanců věznice, včetně možnosti očkování. Dále se také hovořilo o dodržování práv vězněných osob a plnění programu zacházení v této nelehké době.

Přijatá opatření k prevenci šíření Covidu-19 ve věznici a na pracovištích byla ze strany vedení věznice zhodnocena jako funkční. Čas byl věnovaný i psychické pohodě a možnosti sociálního kontaktu odsouzených se svými rodinami.

Úlohou poradní komise je kontrola dodržování principů sloužících k dosažení účelu trestu odnětí svobody a k ochraně práv odsouzených. Základním úkolem komise je, na základě podnětů a potřeb, navrhovat doporučení a opatření řediteli věznice, která budou reagovat na aktuální situaci ve věznici a dále vytvářet a určovat dlouhodobé cíle, které povedou ke sjednocení podmínek výkonu trestu odnětí svobody.

Členové komise byli vybráni z řad odborné veřejnosti. Zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří se mohou spolupodílet na naplňování účelu trestu nebo kteří se mohou podílet na zajištění začlenění odsouzeného do společnosti nebo na zajištění jeho léčby. Z důvodu zajištění transparentnosti působení komise nemůže být jejím členem zaměstnanec Vězeňské služby.

Komentáře