Cena za parkovací dům vyšší nebude, rada nevyhověla požadavku Metrostavu

PŘÍBRAM – Dlouho diskutovaný parkovací dům na autobusovém nádraží dostává pomalu svou jasnou podobu. Podle vedení města projekt běží podle plánu. Firma Metrostav, která budovu staví, se ale obrátila na město s požadavkem o navýšení ceny díla. Rada města se jí v tom ale rozhodla nevyhovět.

Firma se na vedení města obrátila s požadavkem o navýšení ceny díla s ohledem na inflaci a vývoj cen na trhu. „My jsme v radě ale byli toho názoru, že tak jak je to podáno, tak na to Metrostav podle uzavřené smlouvy nemá nárok a proto jsme navržené usnesení nepřijali,“ konstatoval příbramský starosta Jan Konvalinka.

Stavební práce jdou podle harmonogramu i přes počáteční komplikace se zaváděním pilotů do země. „Tam se hledalo únosné podloží, ale jinak projekt běží tak, jak by měl a někdy v prvním kvartále příštího roku by mohl být parkovací dům hotový,“ dodal Konvalinka.

Parkovací dům na autobusovém nádraží nabídne 176 parkovacích míst, což je oproti současnému stavu navýšení zhruba o 120 míst. Staví se systémem Design and Build a zakázku získala za částku 85 789 120 Kč bez DPH společnost Metrostav a. s.

V budoucnu Příbram počítá s budováním dalších parkovacích domů, pro něž bylo vytipováno několik dalších lokalit. Záměr je postavit parkovací dům v oblasti Rynečku či Milínské ulice a zcela jistě také v oblasti sídliště.

Komentáře