V Příbrami zasadili strom Olgy Havlové (fotogalerie)

Stromu Olgy Havlové požehnal kněz David Horáček ze Svaté Hory.

PŘÍBRAM – Dnes ve 14 hodin byl v Parku přátelství v Hailově ulici vysazený strom Olgy Havlové. Je to už osmý strom v celé republice, který připomíná nedožité 85. narozeniny této výjimečné osobnosti.

Prostřednictvím těchto nových stromů bude symbolicky vložen odkaz Olgy Havlové do srdcí lidí dobré vůle. Pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti bylo hlavním cílem práce bývalé manželky prvního prezidenta České republiky Václava Havla Olgy. „Jsem si jist, že si její odkaz musíme připomínat i v dnešní době, a doufám, že si Příbramané při procházce tímto místem na tuto vzácnou ženu vzpomenou,“ uvedl starosta Jindřich Vařeka.

Na počest nedožitého jubilea byl letošní rok nazván rokem Olgy Havlové. V roce 1993 zasadila Olga Havlová v prostorách Dětského centra v Olomouci-Topolanech lípu dobré vůle. Dnes je z malé sazenice velký košatý strom, který pevně zapustil své kořeny. Výbor dobré vůle se tímto krásným aktem inspiroval a rozhodl se zasadit dalších 85 stromů po celé České republice, aby trvale připomínaly odkaz paní Olgy.

Dnešního slavnostního aktu se zúčastnil starosta Příbrami Jindřich Vařeka, místostarosta Václav Švenda, zástupci Výboru dobré vůle – paní Libuše Bautzová, projektová manažerka, která projekt v celé ČR organizuje a koordinuje, Hana Füleová z Výboru dobré vůle, Irena Šatavová dobrovolnice VDV, a stromu požehnal páter David Horáček ze Svaté Hory. O hudební doprovod se postarali žáci ze ZŠ ve Školní ulici pod vedením Vladimíra Heráka.

 

Komentáře