V pátek se bude debatovat o obchvatu, termín však mnoha lidem nevyhovuje

PŘÍBRAM – Na základě obav obyvatel Zdaboře, Žežic, Červené, Brodu a Tisové ,  že plánovaný jihovýchodní obchvat je navržený téměř bez protihlukových stěn, se uskuteční veřejné projednání ve věci obchvatu města. To se koná v pátek 21. června v 10 hodin v jednacím sále zastupitelstva města na náměstí TGM v Příbrami. (budova bývalých Rudných dolů)

Někteří občané však namítají, že zvolený čas (v deset hodin dopoledne) je pro ně nevhodný. Loni se uskutečnilo veřejné projednání  k jihovýchodnímu obchvatu, kterého se účastnil i premiér Andrej Babiš a tehdejší ministr dopravy Dan Ťok. To se však konalo v odpoledních hodinách a také to bylo vidět na účasti a zájmu občanů. „Když si mohl na nás udělat čas odpoledne premiér a ministr dopravy, proč to nejde i u plánovaného pátečního jednán,“ rozčiluje se Zbyněk z Příbrami, který se chtěl veřejného projednání zúčastnit, ale v dopoledních hodinách je v zaměstnání. 

Zde se můžete podívat na reportáž z veřejného projednávaní JVO v minulém roce.

Občané se obávají hluku

Pro mnoho občanů ve Zdaboři, Žežicích, Brodě, na Červené nebo v Tisové je totiž velkým překvapením zjištění, že při přípravách obchvatu se nepočítá téměř s žádnými protihlukovými stěnami. „Podle ŘSD to prý vychází podle normy a protihluková opatření nejsou potřeba. Norma znamená, že dva metry od stěny domu v okolí obchvatu může hluk dosahovat až 60 decibelů, což odpovídá soustavně spuštěné sušičce prádla,“ vysvětluje jeden z občanů Zdaboře Petr Šedivý. Hlukový limit se přitom vztahuje pouze na místa do zmiňovaných dvou metrů od stěny domu. Ostatní části nemovitosti jako zahrady, terasy nebo bazény mohou pak být zatíženy podstatně vyšším hlukem. „Protihluková opatření nejsou pouze o plnění stanoveného limitu, jak se snaží ŘSD argumentovat, ale o přijatelném komfortu žití v okolí zdroje hluku, což musí být hlavním záměrem i cílem města a dotčených občanů,“ podotýká Petr Šedivý.

Osadní výbory ani občanské organizace, které poukazují na negativa spojená s obchvatem, nerozporují naměřené údaje, ale konstatují, že by město mělo zamezit jedné skutečnosti: Totiž aby se doprava z jedné části města se svými negativy pouze nepřelila do jiné části. Ohroženy přitom nejsou pouze periferie hlukem a zplodinami, ale potenciálně také ulice Školní, Milínská, Žežická či Zdabořská, a to nadměrnou dopravou.

V dopise občanů, kteří žijí v blízkosti plánovaného obchvatu, mimo jiné stojí: „Drtivou většinu obyvatel žijících v blízkosti plánovaného obchvatu trápí, že dojde ke znehodnocení přírody, kterou máme v těsné blízkosti a již využívají také lidé z jiných částí Příbrami. Postupně se však sžíváme s tím, že obchvat je třeba vybudovat. Někteří z nás sdílejí i přesvědčení, že je to morálně odpovědné vůči příbramským spoluobčanům, kteří žijí dlouhá léta podél současných dopravních tepen. Ostatně mnozí z nás jsou řidiči, kteří přispívají ke zvyšování dopravních toků. S tímto porozuměním se obracíme na Vás jako zástupce města a žádáme o podporu. Pokud už obchvat má vést v blízkosti našich domů a znehodnotit část přírody v okolí, chtěli bychom, aby město s námi spolupracovalo na zvýšení ochrany před šířením hluku a prachu, který provoz stavby přinese.“

Dopis zastupitelům obsahuje několik návrhů řešení: další jednání s ŘSD, tvorbu finanční rezervy v rozpočtu pro účely budoucí výstavby protihlukové stěny v režii města, výpočet nákladů na vybudování protihlukové stěny, prověřit možnosti čerpání prostředků z dotačních programů.

„Nejsme odborníci na dopravní infrastrukturu, proto jsme zastupitele požádali, zda by mohli vyslyšet naši prosbu a situací se zabývat. Několik tisíc lidí v okolí obchvatu ve Zdaboři, v Žežicích, v Brodu, na Červené, v Tisové nebo v Bohutíně by nemělo zůstat bez pomoci svých volených zástupců,“ říká Tomáš Plechatý.

Část příbramských zastupitelů zareagovala, že se záležitostí bude rozhodně zabývat. „Tomu jsme opravdu rádi. Z některých odpovědí však vyplynulo, že rizika nejsou tak velká, když obchvat povede v zářezu bez dopadu provozu na okolí. Ve skutečnosti část obchvatu bude na tří- až čtyřmetrovém náspu, ze kterého se bude hluk šířit mnoho set metrů do okolí,“ podotýká Petr Šedivý.

Osadní výbor Zdaboř si doposud pochvaluje kontakt s městem. „S radnicí je velmi dobrá spolupráce a věříme, že i tohle dáme dohromady,“ dodává Tomáš Plechatý. Klíčové podle něj bude veřejné projednání obchvatu, které se uskuteční v pátek 21. června v 10.00 v zasedací místnosti v někdejším ředitelství Rudných dolů na náměstí T. G. Masaryka. Projednání je otevřené pro všechny občany a bude možné zde vznést námitky k navrženému řešení obchvat.

Komentáře