V Lazsku zvelebili okolí kapličky v centru obce

Kaplička v Lazsku po úpravách. Foto: Obec Lazsko

LAZSKO – Období od loňského podzimu do letošního jara bylo klíčové pro realizaci projektu, který měl za cíl zlepšit veřejné prostranství u kapličky v centru obce. Tato iniciativa byla podpořena MAS Podbrdsko, Státním zemědělským intervenčním fondem a Evropskou unií. Zodpovědnost za provedení úprav převzaly společnosti OK Kámen, s. r. o. z Milína a Zahradní specialista, s. r. o. z Příbrami.

„Výchozí stav místa neodpovídal jeho významu z historického hlediska i umístění. Plocha, která se nacházela v opuštěném stavu, sloužila především jako parkoviště pro osobní automobily. Policie ČR OO Milín tam několikrát vyšetřovala úmyslné poškození vozidel. Byla neupravená, pokrytá hlínou a za deště se měnila v bahnitou plochu,“ připomněl stav před úpravou starosta Lazska František Bártík s tím, že nedaleko téměř stoleté lípy se parkovalo, což nepříznivě ovlivňovalo její stav. „Během deštivého období se celá plocha proměňovala v rozmoklou a bahnitou lázeň. Travnaté plochy, které zde původně byly, byly zničeny, jak svědčí pamětníci,“ dodal starosta.

Kaplička v Lazsku před úpravami.

Cílem projektu bylo proměnit toto místo v duchovní centrum obce. Veřejné prostranství bylo upraveno tak, aby odpovídalo důstojnosti místa, které zahrnovalo kapličku, historický strom a křížek. Byla vytvořena zelená plocha kolem kapličky, která slouží k posezení, duchovnímu rozjímání a odpočinku. „Pro tyto účely byly umístěny dvě lavičky a plánuje se instalace informační tabule. Součástí úprav jsou také květinové záhony s 233 květinami a tři nově vysazené stromy,“ řekl František Bártík. Přilehlá část vedle kapličky slouží jako místo shromažďování věřících a je vydlážděna žulovými kostkami s vyobrazením kříže. Zelená plocha kolem lípy má kromě estetického efektu také pozitivní vliv na samotný strom, přináší mu blahodárnou atmosféru.

Tato úprava veřejného prostranství byla vítaným krokem ke zvelebení místa a navození duchovního významu, který si zaslouží. Obec je vděčná za podporu MAS Podbrdsko, SZIF a Evropské unie, která umožnila realizaci tohoto projektu. Díky společnostem OK Kámen, s. r. o. a Zahradní specialista, s. r. o. byla tato proměna místního prostředí úspěšně dokončena, a obyvatelé obce nyní mohou využívat krásné a příjemné veřejné prostranství u kapličky Lazsko.

Okolí kapličky v Lazsku před a po úpravách:

Komentáře