Bude Příbram „chytrým městem“? Komise doporučila radnici priority pro smart technologie

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Rada města vzala na vědomí doporučení komise Smart City, která se zaměřuje na zavádění moderních a chytrých řešení v různých oblastech města. Komise na základě těchto doporučení stanovila priority, kterými by mělo město řídit při implementaci smart technologií.

Na prvním místě je umístěno zavádění parkovacích systémů, včetně využití telematiky a moderních systémů hromadné dopravy (MHD). Cílem je zefektivnit parkování a dopravu ve městě a usnadnit pohyb obyvatelům.

Druhou prioritou je zřízení senzorické sítě ve městě, která bude sloužit ke sběru dat, například o kvalitě ovzduší, meteorologických podmínkách a dalších relevantních informacích. Tato data budou využita pro plánování a rozvoj města.

Následuje důležitost vytvoření portálu pro občany, který umožní elektronickou komunikaci s městským úřadem. Tímto způsobem se usnadní komunikace a získávání informací pro občany.

Poslední prioritou je zlepšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě. Tento bod se zaměřuje na opatření, která zvýší ochranu chodců při přecházení silnic a tím sníží riziko dopravních nehod.

Součástí doporučení je také využití 5G sítí pro datové přenosy z kamerových systémů a senzorické sítě ve městě Příbram. Tato moderní technologie umožní rychlý a spolehlivý přenos dat a podpoří efektivitu smart řešení.

Dalším aspektem je maximální využití výkopových prací při realizaci investičních akcí a opravách ve městě. Tímto způsobem je možné současně položit chráničky pro optické kabely, což přispěje k rychlému a efektivnímu rozvoji infrastruktury.

Rada města schválila tato doporučení s podporou čtyř členů, žádný člen nebyl proti a nikdo se zdržel hlasování. Usnesení bylo tedy přijato jednomyslně.

Komentáře