V galerii se bude diskutovat o návrzích obnovy náměstí J. A. Alise

Foto: Galerie Františka Drtikola Příbram

PŘÍBRAM – Město Příbram a Galerie Františka Drtikola zvou veřejnost na Prezentaci soutěžních návrhů Revitalizace náměstí J. A. Alise a následnou diskuzi k tomuto tématu ve středu 16. listopadu od půl páté odpoledne v Galerii Františka Drtikola.

O potřebě nové podoby březohorského náměstí J. A. Alise se mluví už několik let. Část místních obyvatel požadovala po vedení města vyhlášení architektonické soutěže, k jejímuž vyhlášení po čase debat nakonec město přistoupilo. Všechny soutěžní návrhy jsou nyní k vidění v příbramské galerii do 17. listopadu. Diskuzi budou moderovat architekt města Josef Tlustý a ředitel Galerie Františka Drtikola Jan Freiberg.

Akce se zúčastní se ocenění první až třetí cenou:

1. cena

Ing. arch. Igor Hobza, Ing. arch. Michal Bernart, Jitka Rumlová, Jakub Vašek, Petra Malinská, Leoš Drmola/ Momon works

2. cena

Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefanová, Ing. arch. Martin Hajný

3. cena

Atelier Horký, Ing. arch. MgA. Jan Horký

Komentáře