V dobříšském muzeu je poprvé k vidění Drhovský poklad

Foto: archiv Muzea města Dobříš

DOBŘÍŠ – V Muzeu města Dobříše je nyní k vidění unikátní Drhovský poklad, který byl díky jeho současnému řediteli muzea Janu Michlovi, po mnoha letech znovuobjeven. Poklad, tvořený zlatými a stříbrnými mincemi z konce třicetileté války, byl původně nalezený při orbě pole v roce 1955 Františkem Novákem u obce Drhovy na Dobříšsku.

Příběh ztraceného a znovu nalezeného bohatství, skrytého hluboko pod zemí, vystavuje dobříšské muzeum úplně poprvé a veřejnost ho tak může vidět na vlastní oči. „Tehdy nalezený poklad se skládal ze souboru zlatých a stříbrných mincí z konce třicetileté války, který opravdu náhodně při orbě nalezl 2. prosince 1955 František Novák z obce Drhovy,“ vypráví současný ředitel dobříšského muzea. Nálezce pokladu poctivě soubor všech 21 mincí předal i se zbytky hliněného hrníčku vedoucímu tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v Dobříši, Janu Veberovi. Ten mince z pokladu roztřídil a zařadil do dosavadní sbírky mincí muzea, čímž postupem času poklad upadl v zapomnění. Správci muzejní sbírky se totiž v průběhu let měnili. „Sice věděli, že tam mají jakousi sbírku mincí, ale Drhovský poklad se mezi stovkami dalších mincí rozmělnil, takže se považoval za ztracený či rozkradený, jak dokládá článek Jiřího Maška v Příbramském deníku z 28. června 2003 s názvem: Co se stalo s Drhovským pokladem?“ dodává Jan Michl a doplňuje, že poklad měl být nalezený na poli zvaném Husova, které se nachází v těsné blízkosti obytné části Drhov.

Na Drhovský poklad narazil ředitel dobříšského muzea při studiu ve Státním archivu v Příbrami. „Poklad jsem rozeznal z nákresu z nálezové situace depotu i podrobného seznamu nalezených mincí. Podle onoho seznamu se mi pak podařilo Drhovský poklad opětovně sestavit a rekonstruovat,“ upřesňuje Michl. „Je poněkud záhadné, proč se v pokladu nenachází žádné české mince. Buď se tehdy ještě české měně nedůvěřovalo na základě nedávné zkušenosti s tzv. dlouhými mincemi, nebo si poklad do země z nějakého neznámého důvodu zakopal jeden z procházejících žoldáků císařské nebo švédské armády.“

Nejvzácnější a nejstarší z Drhovského pokladu je zlatá mince osmanského sultána Muráda IV., který vládl v Egyptě v 11. století. V Čechách by se mělo jednat teprve o druhý nález této konkrétní ražby. Nejmladší mincí nálezu je saský tolar Jana Jiřího I. z roku 1644.

„Z nálezu a dostupných historických faktů lze usuzovat, že poklad byl do země zakopán v roce 1645, kdy krajem procházela především císařská vojska, která se posléze střetla se Švédy v bitvě u Jankova, tedy pouhých 40 km od obce Drhovy. Jelikož poklad už zpětně nikdo nevykopal, jeho majitel pravděpodobně vojenské hemžení roku 1645 nepřežil,“ dodává ke znovunalezenému pokladu ředitel dobříšského muzea.

Drhovský poklad je skutečnou historickou raritou. Je důkazem o turbulentních časech třicetileté války a o historických vazbách, které existovaly mezi naší oblastí a místy daleko za našimi hranicemi. Objev takového pokladu představuje významný moment nejen pro Muzeum města Dobříše.

„Drhovský poklad je nesmírně důležitý objev, který nám umožňuje přiblížit naše kulturní dědictví širší veřejnosti,“ říká ředitel dobříšského muzea, který současně s touto novinkou v muzeu představí od 5. března veřejnosti také výstavu starých tisků, kde si bude možné prohlédnout vzácné knihy z konce 16. a především ze 17. století.

Komentáře