V Brdech vznikají nové tůně

Foto: Vojenské lesy a statky ČR

BRDY – V Chráněné krajinné oblasti Brdy přibylo vloni 16 nových tůní, které se připojily k více než čtyřem desítkám existujících vodních ploch. Tyto tůně byly vybudovány správcem Brdské vrchoviny – Vojenskými lesy a statky ČR (VLS) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Jejich hlavním cílem je podpora rozvoje biodiverzity a zadržení vody v krajině.

VLS se již od roku 2018 snaží tůněmi obohatit brdské hvozdy ve spolupráci s ochránci přírody. Vloni se zaměřili na oblast kolem brdského vrchu Špičák a Jineckých hřebenů. „Tvorba brdských tůní je součástí našeho podnikového programu Živá voda VLS, kterým se v době klimatických změn snažíme v krajině zadržet vodu a vytvořit tak příznivé podmínky pro rozvoj biodiverzity. Jeho cílem je budování a obnova malých vodních nádrží a rybníků v lesích, snažíme se ale zaměřit také na menší vodní stavby jako jsou napajedla pro zvěř a právě tůně,“ říká ředitel VLS Roman Vohradský.

Tůně jsou malé vodní plochy o velikosti 60 až 180 metrů čtverečních bez hrází a výpustí. Vznikají v místech, kde jsou pro ně vhodné podmínky. „Je to vlastně jednoduchý způsob, jak vytvořit malou vodní plochu v místech, která jsou zamokřená, mají vysokou hladinu spodní vody či jsou v místech s nepropustným podložím, jež zadržuje srážky. Tůň se pak postupem času vlivem svého stáří mění v bažinku a opět v zamokřenou plochu, tím, jak zarůstá vegetací a ztrácí se volná vodní hladina,“ popsal ředitel brdské divize VLS David Novotný.

Podle něj však během svého života tůně a tůňky poskytují útočiště celé řadě živočišných a rostlinných druhů, především obojživelníkům a hmyzu. Tůně jsou důležitým zdrojem vody pro zvířata a rostliny, poskytují prostředí pro mnoho druhů vodních živočichů, jako jsou ryby, žáby, ropuchy, slimáci a vodní hmyz. Lesní tůně také přispívají k rozmanitosti lesních společenstev a mohou sloužit jako místo pro odpočinek a krmení ptáků.

Z šestnáctky vodních tůní v severovýchodní části středních Brd jich nejvíce vloni vyrostlo pod vrchem Špičák mezi obcemi Jince a Podluhy, další lesníci VLS vyhloubili pod Jineckými hřebeny a přírodní rezervací Koníček, který je však součástí veřejnosti nepřístupného Posádkového cvičiště Brdy.

„Na rozdíl od budování lesních nádrží či obnovy rybníků je hloubení tůní nenáročnou investicí. Náklady na 16 tůní v loňském roce nepřesáhly 90 tisíc korun. Určitě proto chceme v jejich budování v Brdech i nadále ve spolupráci s AOPK pokračovat i v dalších letech,“ doplnil ředitel brdských lesníků Novotný.

 

Komentáře