Tři králové se po dvouleté pauze vrací do příbramských ulic

PŘÍBRAM – Po dvoleté přestávce vynucené covidem se opět vrací tradiční průvod tří králů do příbramských ulic. Letos se akce uskuteční přímo na svátek Tří králů v pátek 6. ledna.

Průvod v čele s třemi králi na velbloudech vyjde v 16 hodin od budovy radnice. Odtud se vydá přes Jiráskovy sady a Pražskou směrem na náměstí T. G. Masaryka. Tam na něj bude čekat Marie s Ježíškem a Josefem. Ovšem letos nikoli na pódiu, jak bývalo zvykem, ale letos nově Svatá rodina nahradí vyřezávané figury v betlému u příbramského vánočního stromu.

Ježíškovi přivezou Tři králové tradiční dary, tedy zlato, kadidlo a myrhu. Po jejich předání  pronesou krátké poselství a poté se vydají mezi přítomné a obdarují také nejmenší návštěvníky. K slavnostní atmosféře přispěje také vystoupení dětského pěveckého sboru Jiráskáček ze Základní školy Jiráskovy sady.

Na svátek Tří králů bude v režii Charity Příbram zahájena Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky bude v letošním roce určen na obnovu vybavení Denního stacionáře. Přispět do sbírky je možné hned několika způsoby – koledníkům přímo v ulicích, do kasiček Charity Příbram, které budou umístěny tentokrát v Denním stacionáři na náměstí T. G. Masaryka a na Svaté Hoře. Přispět do sbírky je také možné online.

Komentáře