Svatohorský sad má 140 nových stromů

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – V pátek 3. listopadu se sad u svatohorské aleje dočkal proměny. Zaměstnanci Městského úřadu Příbram a firem Drupol, 1. SčV, Tesco a Doosan Bobcat se spojili a společnými silami tam vysadili celkem 140 nových ovocných stromů. Tato obnova byla umožněna díky finanční podpoře Nadačního fondu Škoda Auto z projektu Škoda Stromky, Nadace Partnerství a Tipsport .

Navzdory nepříznivému počasí se páteční dobrovolnické akce zúčastnilo 150 zástupců městského úřadu a výše uvedených firem. Pod vedením spolků Svatohorské sady Příbram a Sázíme stromy bylo v sadu u svatohorské aleje vysazeno 140 ovocných stromů. Tyto stromy byly vysazeny díky grantovému programu Škoda Stromky.

Svatohorské sady byly založeny před více než 100 lety. Významným způsobem se podílejí na obrazu Svaté Hory. Sady představují klidný protipól rušnému životu ve městě a jsou veřejností vyhledávanou lokalitou. Myšlenka na obnovu ovocného sadu vznikla na základě jeho jedinečnosti a snahy o řešení neutěšeného stavu. V roce 2022 se díky grantu společnosti Billa obnovil svatohorský sad u Sportovního areálu pod Svatou Horou.

Listopadová dobrovolnická akce byla tedy pokračováním záměru spolku Svatohorské sady Příbram o obnovu celého svatohorského sadu. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky pracovali dobrovolníci z veřejné správy, společnosti Drupol, 1.SčV, Tesco a veřejnosti s nadšením. Sto stromů daroval Nadační fond Škoda Auto a čtyřicet listnáčů společnost Tipsport. Akce by neproběhla bez spolupráce s firmou Doosan Bobcat, která provedla vrtání děr, frézování pařezů a štěpkování větví pomocí techniky vyráběné v závodě v sousední Dobříši.

Foto: Eva Švehlová

Pro příbramský městský úřad se jedná o první dobročinnou aktivitu, do které se zapojil. Starosta města Jan Konvalinka uvedl: „Jsem velmi hrdý na zaměstnance městského úřadu, že se v takto hojném počtu zapojili do obnovy svatohorského sadu. Poděkování samozřejmě patří všem, kteří se na akci podíleli. Tato iniciativa jasně dokládá, že společně můžeme dosáhnout významných změn.“

Veronika Průchová, marketingová koordinátorka společnosti Drupol, k tomu dodala: „Drupol k příbramskému podnikatelskému prostředí patří desítky let. Jsme rádi, že jsme se mohli společně s dalšími zúčastnit této prospěšné aktivity, kdy byla obnovena část opravdu významné lokality ve městě.“

Jaroslav Fišer, produktový ředitel Doosan Bobcat a dlouholetý občan města, řekl: „Podpora komunitních aktivit je pro nás stěžejní součástí firemní kultury a strategie udržitelnosti firmy. Naši dobrovolníci, kteří měli k dispozici nakladače Bobcat, odvedli velký kus práce zejména při hloubení děr, drcení větví a frézování pařezů. Jsme rádi, že pomáháme obnovit sady právě v Příbrami, odkud pochází řada našich zaměstnanců.“

Tato dobrovolnická akce představuje krásný příklad toho, jak se město a firmy mohou spojit a přispět k zachování historických a důležitých lokalit pro celou komunitu. Je to také výzva pro další podobné iniciativy, které mohou městu přinést nový život a krásu.

Foto: Eva Švehlová

Komentáře