Svatá Hora bude opět viditelnou dominantou města, nálety na jejím vrcholku zmizí

PŘÍBRAM – Svatá Hora je sice přirozenou dominantou města, ale bohužel přes vzrostlé stromy a keře, které jsou většinou přírodními nálety, není z měst příliš vidět. To by se ale mohlo změnit neboť radnice i farnost jednají o jejich odstranění.

„Radnice dostala několik podnětů od občanů na zviditelnění Svaté Hory, už se uskutečnila první schůzka s jejími zástupci, kteří by s takovým nějakým způsobem souhlasili, proběhla i schůzka s památkáři, ale i tak je to ještě běh na dlouhou trať. Zadali jsme zpracování studie, která se bude zabývat jednotlivými stromy,“ konstatoval místostarosta Václav Švenda.

Podle památkářů by se nemělo jednat o nějaký razantní zásah, ale pouze o zlepšení pohledů na toto poutní místo z několika stran. „Jde o to najít kompromis v tom, aby Svatá Hora byla dobře vidět a zároveň jsme pokud možno zachovali stromy,“ dodal Švenda.

Nicméně čistku by si okolí baziliky určitě zasloužilo, protože jednak je pořádně vidět pouze směrem od Nové Hospody a i podle fotografií a pohlednic ještě například ze 70. let je vidět, že kolem kostela nebyla taková džungle. Navíc pokud si dnes sednete na některou z laviček, z kterých byly očividně plánované vyhlídky na město, tak nyní tak akorát můžete koukat do listí a větví stromů.

Informace o kácení na Svaté Hoře už zaplnila sociální síť Facebook řada komentářů, kde si lidé stěžují a kritizují tento krok, ale to už je v Příbrami spíš takový evergreen. Faktem je, že celkově je zeleň na celém území města poměrně dost zanedbaná, přerostlá a potřebovala plošný radikální zásah,  Svatou Horu nevyjímaje včetně třešňového sadu, který nyní spíš připomíná džungli pro případné natáčení pokračovaní sci-fi hororu Predátor.

Komentáře