Kraj plánuje slučování středních škol na Rakovnicku, Kutnohorsku a v Příbrami

Radní Středočeského kraje Milan Vácha.

PŘÍBRAM/STŘEROČESKÝ KRAJ – Odstranit nadbytečnou kapacitu středních škol, hodlá v následujícím období vedení kraje. Podle něj to totiž v konečném důsledku vede ke snížení kvality a efektivity řízení škol.

Nicméně konkrétně v Příbrami, které se optimalizace týká v podobě sloučení obou gymnázií, se proti tomuto kroku zvedla poměrně silná vlna nevole z řad veřejnosti. „Kapacita našich středních škol je naddimenzovaná, odpovídá populaci devadesátých let. Konkrétně je tomu tak zejména na Rakovnicku, Kutnohorsku a v Příbrami. Naopak dynamicky se zvyšující počet obyvatel v okresech Praha-východ a Praha-západ není provázen odpovídající vzdělávací strukturou, a to je třeba řešit,“ říká k navrhované optimalizaci radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Mluví se ale i o tom, že optimalizace ve Středočeském kraji má pomoci vzniku gymnázia na Praze-západ nebo na Praze-východ. „Na odboru je už asi tři roky připravený návrh a bylo by to potřeba, také Praha nás do toho tlačí, ale zatím na to nejsou peníze, ale chtěli bychom se k tomu nějak postavit a je to i logickým výsledkem,“ připouští Milan Vácha. 

Vedení kraje chce proto co nejdříve začít s nápravou stavu a s prosazením optimalizace počtu škol i oborové struktury. V minulosti se sice o něco podobného pokoušel, konkrétně v roce 2006, a o optimalizaci školství se debatovalo i za minulého vedení, nicméně nikdo rozhodný krok neučinil. „Nyní je proto před námi úkol vysvětlit veřejnosti, co to vůbec optimalizace škol je, a proč je nutná. Že je to nástroj, který nám umožní eliminovat obory, o které uchazeči nemají zájem a z nichž nenacházejí uplatnění. Že musí dojít k odstranění duplicitních oborů, a naopak je třeba zavést ty, které nejvíce chybí – moderní obory v oblasti IT, kybernetiky, pedagogiky, zdravotnictví a sociálních služeb,“ zdůraznil radní Milan Vácha.  Cílem kraje je podle něj dosáhnout toho, aby nabídka odpovídající modernímu vzdělávání 21. století. K tomu kromě pestré nabídky oborů patří inovativní metody výuky, příprava na studium na vysokých školách a propojení výuky a praxe.

V roce 2006 také došlo na investici do budovy Gymnázia Legionářů ve výši 65 milionů korun. Ta měla budovu mimo jiné přirpavit na sloučení s Gymnáziem pod Svatou Horou. Nicméně nakonec k tomtuto kroku nedošlo.

Měří-li se kvalita středního vzdělávání neúspěšností u maturitních zkoušek, je Středočeský kraj v tuto chvíli na 12. místě ze 14. Kapacita jeho středních škol a školských zařízení činí 55 775 žáků, přičemž školy navštěvuje pouze 35 074 (63 %) a volných míst zbývá 20 701 místo (37 %).   

Podle kritiků sloučení v Příbrami, ale pouze z těchto údajů vycházet nelze a navíc kapacita například Gymnázia Legionářů, které má pojmout až 1000 studentů je pouze na papíře a ve skutečnosti je o nějakých 400 míst nižší. „V současnosti ve škole studuje zhruba 600 studentů a rovněž deklarovaná kapacita jídelny je 600 strávníků,“ namítá publicista Tomáš Mosler. Jeho slova částečně potvrdil na tiskové konferenci ke slučování i současný ředitel Gymnázia pod Svatou Horou Pavel Karnet, který připomněl že v roce 2006 na Gymnáziu Legionářů vznikly především odborné a nikoli kmenové učebny.

Sloučení gymnázií v Příbrami je navrhováno k 1. 9. 2022. Do školního roku 2024/2025 bude zachován provoz v obou budovách. Bude zachováno osmileté i šestileté gymnázium a výuka v cizím jazyce tak, jak dnes probíhá v gymnáziu pod Sv. Horou. Ředitelkou sloučené školy by měla být od 1. 9. 2022 současná ředitelka Iva Kadeřábková z Gymnázia Legionářů. Statutárním zástupcem ředitelky pak Pavel Karnet, který bude do sestěhování působit na svém dosavadním místě na adrese pod Sv. Horou.

Aktuální návrh optimalizace škol, vychází ze závěrů optimalizační komise, které schválilo i zastupitelstvo kraje v červnu loňského roku. Nyní se přistoupilo k dalšímu kroku a prověřují se již konkrétní kroky, které by mohly vést k samotné realizaci. Tyto kroky bude ještě projednávat výbor zastupitelstva a následně bude postoupen samotnému zastupitelstvu k definitivnímu schválení. První etapa se týká čtyř škol ve čtyřech okresech.

Optimalizace projednaná s Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 5. 1. 2021 dle návrhu z 1. 6. 2020

Okres Organizace ke sloučení Nástupnická organizace
Praha – západ SOŠ a SOU Stanislava Kubra, Středokluky SOŠ a SOU Kladno, ná. E. Beneše

maturitní obory vzdělání

SOU a Praktická škola Kladno – Vrapice, učební obory
Kolín SOŠ Český Brod – Liblice SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín
Příbram Gymnázium pod Svatou Horou Gymnázium Příbram Legionářů
Rakovník Integrovaná SŠ Jesenice ZŠ a Praktická škola Jesenice

 

Návrh na sloučení škol a školských zařízení je nyní projednáván s řediteli jednotlivých škol, místní samosprávou. Poté budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu Středočeského kraje. Harmonogram jednotlivých slučování se může lišit. U některých škol to může být dlouhodobější proces, jinde je zase šance se přestěhovat v relativně krátkém čase výrazně větší.

Milan Vácha také upozornil na to, že ruku v ruce s tím, musí dojít i k optimalizaci školské infrastruktury. Řada velkých školních areálů je podle něho ve špatném technickém stavu, odborné učebny mají vybavení ze 70. let, některé části areálů kraj pronajímá, anebo si pronajímá cizí budovy. „Ředitelé našich škol jsou vyhořelí, demotivovaní a zavaleni administrativou. I těm chceme pomoci,“ dodal Milan Vácha. Kraj proto chce prosadit profesní vzdělávání managementu škol, sdílení odborných kapacit a služeb, efektivní správu školních budov a areálů.

Komentáře