Domek pro muzeum nejdříve ano a pak ne. Město se tak zřejmě „mstí“ za polikliniku

Ševčinský důl.

PŘÍBRAM – Na poslední tiskové konferenci vedení města v červnu oznámila místostarostka Zorka Brožíková, že město schválí to výpůjčky Hornickému muzeu Příbram domek u vstupu do areálu Ševčinského dolu. Ten by muzeum rádo využilo jako příruční depozitář. Žádost muzea rada města také na konci července schválila. Stačilo pár dní a vše je jinak…

„Oni to potřebují, my jsme jim chtěli vyjít vstříc, pan ředitel by to využil jako příruční depozitář a je to v našem městě, kde jsme všichni na stejné půdě,“ uvedla na konci června na tiskové konferenci města místostarostka Zorka Brožíková s tím, že město stále trvá na původní nabídce Středočeskému kraji, kdy Příbram požaduje od kraje budovu bývalé II. polikliniky, za níž nabízí výše uvedený domek, jenž má cenu asi 750 tisíc korun plus doplatek rozdílu ceny polikliniky a domku. Tuto nabídku Středočeský kraj ale podle našich informací nepřijal.

Kraj má místo toho zájem o některou z budov, ve kterých sídlí střední školy, jejichž je zřizovatelem. „Kraj po nás chce některou z budov, ve kterých sídlí některá ze středních škol, jejichž je zřizovatelem. Původně měli zájem o průmyslovku, to je pro nás zcela nepřijatelné, ale jsem s Krajem ochotný jednat o jiných budovách,“ řekl na stejné tiskové konferenci příbramský starosta Jan Konvalinka.

Nicméně na svém zasedání 25. července rada města schválila výpůjčku domku u vstupu do Ševčinského dolu pro Hornické muzeum Příbram. Ovšem mezitím Středočeský kraj nevyhověl výše uvedené nabídce města, tedy směně za II. polikliniku plus doplatek a tak rada města ihned na svém dalším zasedání 8. srpna své původní usnesení zrušila a domek muzeu nepůjčí…

V usnesení se doslova uvádí, že rada města schvaluje revokaci usnesení RM č.0686/2022 ze dne 25.07.2022 a ustupuje od svého záměru realizovat původně schválenou majetkoprávní dispozici s nemovitými věcmi – pozemkem par.č. st. 459, zastavěná plocha a nádvoří vč. budovy čp. 291, rodinný dům, vše v k.ú. Březové Hory, obec Příbram, ul. Třemošenská, Příbram VI – Březové Hory z důvodu nových skutečností hodných zvláštního zřetele.

Komentáře