Starostové z okolí Příbrami jednali o turistické propagaci regionu

TRHOVÉ DUŠNÍKY  – Ve čtvrtek 28. listopadu se uskutečnilo v obci Trhové Dušníky v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram již 8. setkání starostů Centra společných služeb (CSS), které je financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

Programem Setkání starostů byla mimo jiné i prezentace Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, kterou představila Lucie Kaiserová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, a Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru kancelář města MěÚ Příbram. Starostové členských obcí DSO ORP Příbram si prezentaci pozorně vyslechli a shodli se, že nabídku případného vstupu nebo partnerství dále projednají. V rámci jednání byly předány mimo jiné informace, které z důvodu prolínání území DSO ORP Příbram s Turistickou oblastí Toulava v současné době brání zapojení se svazku obcí do případného vstupu nebo partnerství.

Dále se starostové zabývali projednáním návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu střednědobého výhledu na roky 2020–2023.

„Na jednání byla podána informace o podání žádosti o finanční příspěvek na další společnou poznávací cestu – sdílení dobré praxe. V květnu 2020 budou starostové členských obcí propagovat náš region v Českém Šternberku. Dále byla projednána příprava projektu na rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu – Infotabule do obcí, a i nadále se zabýváme otázkou řešení odpadového hospodářství po ukončení skládkování,“ sdělila Blanka Strnadová, předsedkyně DSO ORP Příbram.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Následná diskuse trvala do podvečerních hodin.

Jiří Kužel, tajemník DSO ORP Příbram

Komentáře