Starosta Rožmitálu posílá hejtmance otevřený dopis kvůli chystanému rušení železnice

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Středočeský kraj chce zefektivnit provoz na železničních tratích. Na konci roku chce zrušit některé málo využívané vlakové spoje. Skončit tak má i vlakové spojení mezi Březnicí a Rožmitálem pod Třemšínem. To se ale nelíbí vedení města, které posílá středočeské hejtmance Petře Peckové (STAN) otevřený dopis.

 

V Rožmitále pod Třemšínem dne 09. 08. 2021

 

Věc:

Otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje. Nesouhlas se záměrem neobjednání železniční osobní dopravy na trati č. 204, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice.

 

Vážená paní hejtmanko,

obracím se na Vás v souvislosti s plánovanými změnami v oblasti veřejné dopravy, o nichž jsme byli poprvé oficiálně informováni dopisem radního pro dopravu Ing. Petra Boreckého, který byl doručen do e-mailové schránky města dne 19. července 2021. Protože nás tento dopis nepřesvědčil o správnosti a účelnosti plánovaného záměru kraje, vyzval jsem Ing. Petra Boreckého a zástupce IDSK k osobnímu jednání. Toto se následně uskutečnilo za přítomnosti zástupců města Březnice, obce Chrást a spolku Rakovnicko – Protivínská dráha dne 5. srpna 2021.

Jednání s panem Boreckým a zástupcem IDSK nás však opět nepřesvědčilo, že by navrhované řešení v podobě zrušení osobní vlakové dopravy bylo přínosem pro dotčené obce. Naopak by to znamenalo praktické odříznutí několika přidružených obcí od veřejné dopravy, což je pro nás z mnoha důvodů neakceptovatelné.

Velice nás zklamala skutečnost, že ze strany kraje nebylo představeno žádné jiné řešení, než plán úplného zastavení osobní dopravy na této trati, bez jakéhokoliv dalšího návrhu finanční optimalizace provozu nebo úpravy rozsahu objednávaných spojů. Rovněž navržená částečná náhrada železničního spojení stávajícími autobusovými linkami naráží na technickou nepřipravenost stávající silniční infrastruktury (neexistující nebo nedostatečně vybavené zastávky, úzká komunikace). Zástupci kraje bylo dále zcela bagatelizováno využití místní dráhy pro další turistický rozvoj oblasti Rožmitálska a CHKO Brdy, který je pro naše město velice důležitý a má velký potenciál.

Nepřijatelný je pro nás též přednesený požadavek na spolufinancování provozování osobní dopravy bez provedené revize stávající smlouvy s dopravcem, případně bez soutěže s více dopravci. Navíc v dopisu, popisujícím optimalizaci dopravní obslužnosti v souvislosti s útlumem dopravy na této trati, není ve třetí variantě možného řešení finanční spoluúčast dotčených obcí požadována.

Kromě celkové nepřipravenosti předloženého záměru kraje nepřidává jeho důvěryhodnosti ani nedostatečná časová dotace na odpovědné projednání celé věci, často doprovázené zavádějícími a účelovými informacemi v médiích, prezentovanými krajem.

Na základě těchto skutečností vyjadřujeme spolu s městem Březnice a obcí Chrást svůj nesouhlas se záměrem zastavení železniční osobní dopravy na trati č. 204, Rožmitál pod Třemšínem – Březnice.

Radu kraje tímto žádáme o zodpovědné přehodnocení aktuálního plánu zastavení osobní železniční dopravy na této trati a zachování stávajícího rozsahu spojení do provedení obsáhlejšího zhodnocení dalších možností využitelnosti této místní dráhy a zefektivnění jejího provozu, které bude dlouhodoběji řešeno s dotčenými obcemi. Tyto změny lze provést například v průběhu platnosti jízdního řádu pro rok 2022.

Věříme, že veřejný zájem o zachování vlakových spojů v našich obcích a regionu Rožmitálska podpoříte.

 

S přátelským pozdravem

Mgr. Pavel Bártl

starosta města Rožmitál pod Třemšínem

 

Na vědomí:

Ministr dopravy Karel Havlíček

Členové Rady středočeského kraje

Členové zastupitelstva Středočeského kraje

Ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje, p. o.

Svaz měst a obcí

Asociace krajů

Komentáře